Drukuj / Zapisz

2017-02-23 05:56:21

Ogólne Warunki Handlowe

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) na naszej stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej (mobilnej) strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji za pośrednictwem którejkolwiek z platform potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system rezerwacji obiektów online dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez te strony internetowe („usługa” lub „usługi”) są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Booking.com B.V. („Booking.com”, „nas”, „my” lub „nasz„) i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej.

0. Definicje

„Booking.com”, „nas”, „my” lub „nasze” oznacza Booking.com B.V., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną zgodnie z przepisami prawa Holandii, z siedzibą znajdującą się pod adresem: Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia.

„Platforma” oznacza (mobilną) stronę internetową i aplikację, przez które udostępniana jest usługa, a które są własnością, są kontrolowane, zarządzane, utrzymywane i/lub hostowane przez Booking.com.

„Usługa” oznacza usługę rezerwacji przez internet (w tym ułatwienie płatności) różnych produktów i usług, jakie od czasu do czasu udostępniają dostawcy na platformie.

„Dostawca” oznacza dostawcę zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, bed & breakfast), parki tematyczne, atrakcje, muzea, zwiedzanie, rejsy, wycieczki kolejowe i autokarowe, transfery, operatorów wycieczek, ubezpieczenia oraz wszelkie inne produkty i usługi związane z podróżowaniem, które od czasu do czasu są udostępniane do rezerwacji na platformie.

1. Zakres usług

Poprzez platformę my (firma Booking.com B.V. i jej Partnerzy Afiliacyjni oraz dystrybutorzy) dostarczamy platformę internetową, poprzez którą dostawcy mogą reklamować swoje produkty i usługi do rezerwacji, i przez którą osoby odwiedzające platformę mogą dokonywać ich rezerwacji. Rezerwując pokoje przez system Booking.com wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z dostawcą, u którego dokonują Państwo rezerwacji albo zakupu odpowiednio produktu lub usługi. Od momentu, w którym dokonają Państwo rezerwacji, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i dostawcą, przekazując szczegółowe informacje dotyczące Państwa rezerwacji do odpowiedniego dostawcy i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego dostawcy.

Dostarczając nasze usługi, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od dostawców. Dostawcy mają dostęp do extranetu, poprzez który zobowiązane są do uaktualniania wszystkich cen, dostępności oraz innych informacji, które pojawiają się na naszej platformie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać nasze usługi, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje nam dostarczone są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej platformy, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Każdy dostawca przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na naszej platformie. Nasza platforma nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług lub oceny któregokolwiek z dostawców (albo udostępnianych przez niego udogodnień, obiektów, produktów lub usług) dostępnych na naszej platformie.

Nasze usługi dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. W związku z tym, nie mają Państwo prawa odsprzedawać zawartości naszych stron, umieszczać na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do tych stron, wykorzystywać ich, kopiować, używać specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentować, pobierać i rozpowszechniać jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, rezerwacji, biletów, produktów lub usług dostępnych na naszej stronie internetowej w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

2. Ceny, przekreślone ceny i gwarancja najniższej ceny

Ceny na naszej stronie są wysoce konkurencyjne. Wszystkie ceny na stronie Booking.com to ceny za pokój, za cały pobyt. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT/podatek obrotowy oraz wszystkie inne podatki (podlegające wszelkim zmianom w/w podatków), chyba że na naszej platformie lub w mailu potwierdzającym rezerwację/na bilecie zaznaczono inaczej. Ceny biletów są cenami za osobę lub grupę i podlegają okresowi ważności oznaczonemu na bilecie (jeśli dotyczy). Dostawca ma prawo obciążyć obowiązującymi opłatami i podatkami (w tym podatkiem turystycznym/miejskim) w przypadku niepojawienia się lub odwołania wiążącego się z naliczeniem opłaty. W przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie lub odwołania rezerwacji obiekt może pobrać stosowną opłatę.

Czasami na naszej platformie dostępne są niższe ceny za określony pobyt, produkt lub usługę w określonym terminie. Jednakże ceny oferowane przez dostawców mogą być obostrzone specjalnymi warunkami i restrykcjami dotyczącymi na przykład anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu danego produktu, usługi i warunków rezerwacji pod względem w/w kwestii przed dokonaniem rezerwacji.

Przekreślona cena wyświetlana dla pokoi ustalana jest w oparciu o trzecią co do wysokości aktualną cenę danego dostawcy za produkty lub usługi objęte takimi samymi warunkami rezerwacji w okresie obejmującym łącznie 30 dni przypadających częściowo przed datą zameldowania i częściowo po niej (15 dni przed datą zameldowania i 15 dni po niej; jeśli datę dzisiejszą dzieli mniej niż 15 dni od daty zameldowania, to brakująca liczba dni zostanie doliczona do okresu po dacie zameldowania). Aby porównanie było miarodajne, ceny te dotyczą rezerwacji na takich samych warunkach (np. posiłki, warunki anulowania rezerwacji, rodzaj pokoju). Oznacza to, że w porównaniu z innymi terminami zameldowania w tym samym okresie roku, ten sam pokój oferowany jest w niższej cenie.

Chcemy, aby zapłacili Państwo najniższą możliwą cenę za wybrany produkt lub usługę. Jeśli po dokonaniu rezerwacji na naszej stronie znajdą Państwo w Internecie na takich samych warunkach ten sam produkt lub usługę po niższej cenie, my dopasujemy naszą cenę (wyrównując zaistniałą różnicę) i zaoferujemy niższą cenę zgodnie z zasadami i postanowieniami. Gwarancja najniższej ceny.

Przelicznik walut dostępny na naszej stronie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako wiarygodny i dokładny. Rzeczywiste ceny mogą różnić się od tych, które zostały obliczone przez przelicznik walut na naszej stronie.

Oczywiste błędy (w tym literówki) nie są wiążące.

Wszystkie oferty specjalne i promocje są wyraźnie oznaczone.

3. Prywatność i ciasteczka

Booking.com szanuje Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji.

4. Brak opłat

Nasze usługi są całkowicie bezpłatne. W przeciwieństwie do wielu innych podmiotów nie pobieramy opłat za nasze usługi ani też nie doliczamy żadnych opłat dodatkowych (za rezerwację) do ceny pokoju.

Dostawcy płacą Booking.com prowizję (stanowiącą niewielki odsetek ceny produktu) po tym, jak klient skorzystał z usługi lub produktu dostawcy lub po tym, jak gość zrealizował i zapłacił za swój pobyt.

5. Karta kredytowa

Jeśli dotyczy i ma zastosowanie, niektórzy Dostawcy oferują opcję dokonywania rezerwacji, w przypadku których płatność za nią (całkowita lub częściowa, zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w danym obiekcie) realizowana jest bezpośrednio na rzecz Dostawcy w momencie dokonywania rezerwacji przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności). W przypadku niektórych produktów i usług Booking.com wspomaga (poprzez podmiot zewnętrzny przetwarzający płatności) płatność za odpowiednie produkty lub usługi (tj. oferuje usługę wspomagania płatności) na rzecz i w imieniu Dostawcy (Booking.com nigdy nie działa, ani nie funkcjonuje w charakterze zarejestrowanego sprzedawcy). Płatność jest bezpiecznie realizowana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego i przekazywana na rachunek obiektu świadczącego zakwaterowanie za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności. Wszelkie płatności wspomagane przez nas na rzecz i w imieniu Dostawcy i przekazywane na jego rachunek będą w każdym przypadku stanowiły płatność (lub jej część) ceny rezerwacji danego produktu lub usługi w rozliczeniu końcowym (bevrijdende betaling) takiej należnej ceny (lub jej części) i nie mogą Państwo ubiegać się o zwrot takich wpłaconych środków.

Prosimy pamiętać, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych (np. bezzwrotnych) Dostawcy wymagają zapłaty z góry, np. przelewem bankowym lub kartą kredytową, dlatego mogą dokonać preautoryzacji Państwa karty lub ją obciążyć (czasami bez możliwości zwrotu środków) w momencie dokonywania rezerwacji. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym opisem wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji w celu sprawdzenia, czy nie obowiązują właśnie takie warunki. Nie obciążą Państwo Booking.com odpowiedzialnością za jakiekolwiek (uprawnione, [rzekomo] nieuprawnione lub nieprawidłowe) obciążenia Państwa karty dokonane przez Dostawcę (w tym zrealizowane przedpłaty, przypadki niedojazdu lub odwołania rezerwacji, za które przewidziana jest kara).

W przypadku sfałszowania Państwa karty kredytowej lub jej nieupoważnionego wykorzystania przez osobę trzecią, większość banków i wystawców kart kredytowych bierze na siebie ryzyko i pokrywa wszystkie koszty związane z takim fałszerstwem lub nieprawnym wykorzystaniem karty kredytowej. Czasami, w takim przypadku odliczana jest pewna kwota (zazwyczaj w wysokości 50 EUR lub jej równowartość w lokalnej walucie). W przypadku, gdy wystawca Państwa karty kredytowej lub bank obciąży Państwa taką podlegającą odliczeniu kwotą w związku z nieupoważnioną transakcją wynikającą z rezerwacji dokonanej na naszej platformie, zwrócimy Państwu kwotę w wysokości nie większej niż 50 EUR (lub jej równowartość w lokalnej walucie). Aby uzyskać odszkodowanie, powinni Państwo zgłosić oszustwo do wystawcy Państwa karty kredytowej (zgodnie z jego zasadami i procedurami), a następnie bezzwłocznie skontaktować się z nami mailem. (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). W tytule maila prosimy wpisać „Oszustwo związane z użyciem karty kredytowej” oraz przesłać potwierdzenie możliwości zwrotu pieniędzy (np. zasady działalności wystawcy karty kredytowej). Odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie w przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez bezpieczny serwer Booking.com oraz w przypadku nieupoważnionego użycia Państwa karty kredytowej, które wynika z naszej winy lub zaniedbania i które w żaden sposób nie wynika z Państwa winy w momencie korzystania z bezpiecznego serwera.

6. Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady

Dokonując rezerwacji u Dostawcy, akceptują Państwo warunki określone przez tego Dostawcę dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Dostawcę i udostępnione drobnym drukiem na naszej Platformie oraz stosowne zasady domowe Dostawcy), które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez obiekt (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące u każdego Dostawcy dostępne są na naszej Platformie w części z informacjami o Dostawcy, w procesie dokonywania rezerwacji oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji nie można zmienić ani odwołać. Obowiązujący podatek miejski / opłata turystyczna może zostać pobrany przez Dostawcę, nawet jeśli rezerwacja zostanie odwołana lub Gość nie pojawi się w obiekcie. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji, czy takie zasady nie obowiązują. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi u Dostawcy zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji i przedpłaty mogą się różnić w zależności od kategorii pokoju. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z ważnymi informacjami drobnym drukiem (znajdującymi się pod spisem kategorii pokoi, u dołu strony Dostawcy na naszej Platformie) oraz danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji w celu sprawdzenia, czy w przypadku danego Dostawcy nie obowiązują dodatkowe zasady (np. odnośnie do minimalnego wieku Gości, depozytu na pokrycie ewentualnych szkód, dopłat do rezerwacji grupowych, braku możliwości odwołania, dodatkowych łóżek, braku bezpłatnego śniadania, pobytu zwierząt, honorowania kart kredytowych). Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Gość i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji w danym obiekcie.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją rezerwację, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego obiektu dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Jeśli wiedzą Państwo, że Państwa przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrą Państwo na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym dostawcę, aby jego personel wiedział, kiedy się Państwa spodziewać, nie odwołał rezerwacji ani nie naliczył opłat za niedojechanie na miejsce. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kontakcie z dostawcą, mogą Państwo skorzystać z usług naszego działu obsługi klienta. Firma Booking.com nie jest odpowiedzialna za żadne konsekwencje opóźnionego przyjazdu ani związane z tym odwołania lub opłaty naliczone przez dostawcę.

7. (Dalsza) korespondencja

Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (i) wiadomości e-mail, którą mogą Państwo otrzymać przed datą przyjazdu do obiektu. Wiadomość ta będzie zawierała informacje na temat celu Państwa podróży, jak również innego typu oferty i informacje, związane z Państwa rezerwacją i celem podróży (w tym oferty stron trzecich w zakresie wcześniej wybranym przez Państwa). Wyrażają też Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (ii) wiadomości e-mail, którą otrzymają Państwo po zakończeniu pobytu w obiekcie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o wystawienie opinii na temat obiektu. W celu uzyskania informacji na temat innych możliwych form kontaktu z Państwem, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony prywatności i polityką dotyczącą ciasteczek

Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję z dostawcą na swojej platformie i za jej pośrednictwem. Nie mogą Państwo dochodzić żadnych praw na podstawie żadnej prośby skierowanej do dostawcy, korespondencji z obiektem czy potwierdzenia odbioru jakiejkolwiek korespondencji czy prośby (w dowolnej formie). Booking.com nie może zagwarantować, że jakakolwiek prośba lub korespondencja zostanie (należycie i terminowo) doręczona, odczytana lub spełniona przez dostawcę, ani że zostaną wypełnione lub wykonane jej warunki.

W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej rezerwacji należy podać poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail (i nie mamy obowiązku ich weryfikować), ani za błędne numery telefonów (komórkowych) czy kart kredytowych.

Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko Booking.com lub dotyczące Usługi powinny zostać skierowane niezwłocznie, przy czym zawsze najpóźniej w ciągu 30 dni od ustalonego terminu wykorzystania produktu lub usługi (np. daty wymeldowania). Roszczenia lub skargi, które zostaną złożone po upływie 30-dniowego terminu, mogą zostać odrzucone, a wówczas osoba występująca z takim roszczeniem lub skargą musi zrzec się prawa do wszelkich odszkodowań (z tytułu szkód lub poniesionych kosztów).

8. Ranking, program dla obiektów preferowanych, gwiazdki i opinie gości

Domyślne ustawienie rankingu Dostawców na naszej Platformie to „Polecane” (lub podobne sformułowanie) („Domyślny Ranking”). Dla Państwa wygody oferujemy także inne metody tworzenia rankingu Dostawców. Prosimy pamiętać, że Domyślny Ranking jest tworzony z pomocą automatycznego systemu rankingu (algorytmu), w oparciu o liczne kryteria, takie jak popularność Dostawcy wśród gości na naszej stronie, ale także historia obsługi klienta oraz dane dotyczące rezerwacji (liczba rezerwacji i anulacji oraz współczynnik konwersji). Algorytm bierze także pod uwagę terminowość spłat prowizji przez Dostawcę oraz procent prowizji. Są to dwa z kilku (lecz nie główne) czynniki wpływające na Domyślny Ranking.

W niektórych miastach i regionach dostępny jest program dla dostawców preferowanych Booking.com. Umożliwia on dostawcom spełniającym pewne kryteria i warunki znalezienie się na wyższej pozycji na liście polecanych obiektów dla danego miasta lub regionu. Dostawcy preferowani są oznaczani symbolem podniesionego kciuka. W zamian za wyższą pozycję w rankingu płacą większą prowizję. Tylko dostawcy, którzy spełnią kryteria kwalifikacyjne i będą przestrzegać warunków programu, mogą znaleźć się na liście partnerów preferowanych.

W przypadku obiektów niebędących hotelami (np. pensjonatów) system przydzielania gwiazdek może nie odpowiadać systemowi stosowanemu przez hotele.

Gotowa opinia Gościa może zostać (a) załadowana na odpowiednią stronę dostawcy z informacjami o obiekcie w wyłącznym celu poinformowania (przyszłych) klientów o Państwa opinii na temat (poziomu) usług i jakości dostawcy, a także (b) ( w całości lub częściowo) wykorzystana według uznania Booking.com (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona na naszej platformie lub na społecznych platformach medialnych, w biuletynach, specjalnych promocjach, aplikacjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do, zarządzanych, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Booking.com. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania komentarzy, a także do ich usunięcia lub odmowy ich usunięcia według własnego uznania. Ankieta powinna być postrzegana jako kwestionariusz i nie zawiera ona żadnych (dalszych) ofert i zaproszeń jakiegokolwiek rodzaju.

9. Zrzeczenie się

Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych warunkach i postanowieniach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy odpowiedzialni jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Państwo ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez nas z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu Państwa rezerwacji przedstawionego w mailu potwierdzającym rezerwację (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

Niemniej jednak, w stopniu określonym przepisami prawa, ani my, ani żaden z naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, urzędników, agentów, partnerów afiliowanych, dystrybutorów, posiadaczy naszej koncesji, agentów oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie strony internetowej i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, (ii) jakiekolwiek niezgodności związane z (opisowymi) informacjami (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją), jakie dostawca udostępnił na naszej platformie, (iii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez dostawcę lub innych partnerów biznesowych, (iv) jakiekolwiek poniesione przez Państwa (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na naszej platformie oraz za (v) jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub retorsyjne) poniesione przez Państwa szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych obiektowi lub innym partnerom biznesowym (ich pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom lub spółkom powiązanym), których produkty lub usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez platformę, włącznie z jakimkolwiek (częściowym) anulowaniem, overbookingiem (planowaną rezerwacją większej liczby osób niż może pomieścić obiekt), strajkiem, siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza naszą kontrolą.

Bez względu na to, czy opłata za produkt lub usługę pobierana jest (pobrana została) bezpośrednio przez dostawcę, czy my ułatwiamy proces płatności za pokój/rezerwację, to dostawca jest stroną odpowiedzialną za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za dany pokój/rezerwację. Booking.com nie jest odpowiedzialny za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za dany pokój/rezerwację. (Booking.com nigdy nie działa ani nie funkcjonuje jako oficjalny sprzedawca).

Dodając zdjęcia/obrazy w naszym systemie (na przykład podczas dodawania opinii), oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyrażasz zgodę na używanie przez Booking.com dodanych przez Ciebie zdjęć/obrazów na stronie internetowej (także jej wersji mobilnej), w aplikacjach oraz w treści materiałów promocyjnych (online/offline) i publikacji w zakresie, jaki Booking.com uznaje za stosowny. Udzielasz Booking.com niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki Booking.com uznaje za stosowny. Dodając te zdjęcia/obrazy, przyjmujesz pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek strony trzecie (w tym m.in. właścicieli obiektów) w wyniku publikacji i wykorzystania tych zdjęć/obrazów przez Booking.com. Spółka Booking.com nie jest właścicielem dodawanych przez Ciebie zdjęć/obrazów ani nie jest za nie odpowiedzialna. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na osobie, która je dodała, a nie na Booking.com. Booking.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Osoba, która dodała zdjęcie, gwarantuje, że nie zawiera ono żadnych wirusów, koni trojańskich ani zainfekowanych plików, a jego zawartość nie ma charakteru pornograficznego, nielegalnego, obscenicznego, obraźliwego ani niewłaściwego i nie narusza żadnych praw stron trzecich (np. praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw prywatności). W przypadku gdy dane zdjęcie/obraz nie spełnia wyżej określonych kryteriów nie zostanie ono opublikowane lub może zostać (trwale) usunięte przez Booking.com w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

10. Prawa własności intelektualnej

Chyba że określono inaczej, oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane na naszej platformie, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na naszej platformie należą do firmy Booking.com B.V. oraz jej dostawców.

Booking.com posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do (wyglądu i rozwiązań na platformie, w tym do infrastruktury) platformy, na której udostępniane są usługi (oraz opinie Gości i przetłumaczone treści strony) i zabrania kopiowania, wykorzystywania części strony, udostępniania (hyper)linków i linków głębokich, publikowania, promowania, zbywania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści ze strony (w tym opinii Gości i przetłumaczonych treści strony) bez wyraźnej pisemnej zgody. W przypadku (częściowego lub pełnego) wykorzystania (przetłumaczonej) treści (w tym opinii Gości) lub posiadania przez Państwa praw własności intelektualnej do fragmentu platformy, (przetłumaczonej) treści lub opinii, prawa te w całości przekazywane są Booking.com. Niezgodne z prawem wykorzystanie części strony lub jakiekolwiek czynności opisane powyżej stanowią istotne naruszenie naszych praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich i praw do baz danych).

11. Inne postanowienia

W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, poniższe warunki i postanowienia, jak również świadczone przez nas usługi podlegają prawu obowiązującemu w Holandii. Wszystkie spory wynikające z ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla miasta Amsterdam w Holandii.

Oryginalna, angielska wersja ogólnych warunków i postanowień może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników firmy, w związku z czym nie mogą Państwo domagać się żadnych praw na podstawie tłumaczenia warunków i postanowień. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską oraz którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja angielska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. Angielska wersja warunków i postanowień dostępna jest na naszej platformie (po wybraniu języka angielskiego). Może ona zostać także do Państwa wysłana po wcześniejszej prośbie, wyrażonej na piśmie.

Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu pozostaną Państwo związani wszystkimi pozostałymi postanowieniami i warunkami. W takim przypadku nieważne postanowienie zostanie mimo wszystko wyegzekwowane w pełnym wymiarze, zgodnie z obowiązującym prawem, a Państwo zgodzą się co najmniej na uznanie podobnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niewiążące, biorąc pod uwagę treść warunków i postanowień.

12. O Booking.com i spółkach współpracujących

Usługi rezerwacji zakwaterowania online świadczone są przez Booking.com B.V., spółkę o ograniczonej odpowiedzialności, działającą zgodnie z prawem holenderskim, mającą swoją siedzibę przy Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandia, i zarejestrowaną w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem 31047344. Numer w ewidencji podatkowej VAT to NL805734958B01.

Booking.com ma swoją siedzibę w Amsterdamie w Holandii i jest wspierana przez spółki afiliowane grupy ("spółki współpracujące") na całym świecie. Spółki współpracujące zapewniają jedynie wsparcie firmie Booking.com. Niektóre wyznaczone do tego celu spółki współpracujące świadczą usługi związane z obsługą klienta (jedynie telefonicznie). Spółki współpracujące nie są właścicielami żadnej platformy (nie kontrolują, nie zarządzają i nie zajmują się utrzymaniem platformy). Spółki współpracujące nie są upoważnione do świadczenia usług, reprezentowania Booking.com lub podpisywania jakichkolwiek umów w imieniu, dla oraz na rzecz Booking.com. Nie mają Państwo żadnych (prawnych ani umownych) powiązań ze spółkami współpracującymi. Spółki współpracujące nie są upoważnione do działania ani nie funkcjonują jako pełnomocnik Booking.com do doręczeń. Booking.com nie uznaje jako swojej siedziby żadnego biura (w tym żadnej ze spółek współpracujących) innego niż siedziba główna firmy w Amsterdamie.