Odštampaj / sačuvaj

2016-07-24 18:31:52

Uslovi i odredbe

Ovi uslovi i odredbe, sa svim potencijalnim izmenama, odnose se na sve naše usluge koje su direktno ili indirektno (preko distibutera) na raspolaganju na internetu, preko bilo kog mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Pristupom, pregledanjem i korišćenjem našeg veb sajta ili bilo koje od naših aplikacija, preko bilo koje platforme (u daljem tekstu zajednički označavani kao: veb sajt) i/ili obavljanjem rezervacije, priznajete i slažete se da ste pročitali, razumeli i složili se sa uslovima i odredbama navedenim ispod (uključujući i Izjavu o zaštiti privatnosti).

Ove stranice, njihov sadržaj i infrastruktura, kao i usluga onlajn rezervacije smeštaja na ovim stranicama i preko veb sajta (u daljem tekstu: usluge) u vlasništvu su i pod rukovodstvom kompanije Booking.com B.V. (u daljem tekstu: Booking.com, mi, naš, naša, naše) i na raspolaganju su samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, u skladu sa dolenavedenim uslovima i odredbama.

1. Opseg usluga

Putem ovog veb sajta, mi (kompanija Booking.com B.V. i njeni distributivni partneri) nudimo onlajn platformu putem koje svi tipovi privremenog smeštaja (npr. hoteli, moteli, hosteli i pansioni sa uslugom doručka, zajednički nazvani "smeštajni objekat/-ti") mogu oglasiti svoje sobe koje su na raspolaganju za rezervaciju, a posetioci veb sajta mogu rezervisati te sobe. Rezervacijom preko Booking.com-a, vi ulazite u direktni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos sa smeštajnim objektom kod koga rezervišete smeštaj. Od trenutka kada obavite rezervaciju mi funkcionišemo samo kao posrednik između vas i smeštajnog objekta, prenoseći podatke vaše rezervacije relevantnom smeštajnom objektu i šaljući vama e-poruku sa potvrdom rezervacije umesto i u ime smeštajnog objekta.

Informacije koje mi pružamo prilikom obavljanja usluga, baziraju se na informacijama koje dobijamo od strane smeštajnog objekta. U tom smislu, smeštajni objekti imaju pristup ekstranetu gde imaju punu odgovornost za ažuriranje cena, raspoloživosti i drugih informacija prikazanih na našem veb sajtu. Iako ulažemo znatan napor i veštinu u obavljanje naših usluga, mi ne možemo potvrditi niti garantovati da su sve navedene informacije tačne, kompletne i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući očigledne i slovne greške), prekide veze (bez obzira da li je u pitanju (privremeni i/ili delimični) kvar, popravka, apgrejd ili održavanje našeg veb sajta ili nešto drugo), netačne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili, pak, nedostatak informacija. Svaki pojedinačni smeštajni objekat je u svakom trenutku odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cene i raspoloživost) prikazanih na našem veb sajtu. Naš veb sajt nije i ne treba ga smatrati preporukom niti potvrdom kvaliteta, nivoa usluge, kvalifikacije ili rejtinga (putem zvezdica) bilo kog raspoloživog smeštajnog objekta.

Naše usluge su na raspolaganju samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga vam nije dozvoljeno da preprodajete, dubinski povezujete (deep-link), koristite, kopirate, pratite (npr. putem veb spajdera ili veb skrejpinga), prikazujete, preuzimate ili reprodukujete bilo koji sadržaj ili informacije, softver, proizvode ili usluge koje su na raspolaganju na našem veb sajtu u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

2. Cene, precrtane cene i garancija najbolje cene

Cene na našem veb sajtu su veoma konkurentne. Sve cene na veb sajtu Booking.com su izražene po sobi, za čitavu dužinu boravka i prikazane su sa PDV-om i svim drugim taksama (koje su podložne izmenama), osim ukoliko nije drugačije naznačeno na našem veb sajtu ili u e-poruci sa potvrdom rezervacije. Objekat može da naplati primenjive takse u slučaju nepojavljivanja ili ukoliko postoji naknada za otkazivanje.

Nekada su na našem veb sajtu na raspolaganju niže cene za određeni boravak u jedinicama smeštajnog objekta, ali ove cene, koje formiraju smeštajni objekti, mogu podrazumevati određena ograničenja i uslove, u pogledu, na primer, otkazivanja ili refundiranja. Molimo vas da pre rezervacije pažljivo proverite informacije o sobi i ceni, kako biste bili upoznati s takvim mogućnostima.

Precrtana cena se zasniva na trećoj trenutno najvišoj ceni smeštajnog objekta za jedinice koje podležu identičnim uslovima rezervacije u vremenskom okviru od 30 dana (15 dana pre i 15 dana nakon datuma prijavljivanja; ukoliko je manje od 15 dana između današnjeg datuma i datuma prijavljivanja, koristićemo korespondirajući broj dana nakon dana prijave kako bismo dobili ukupan broj od 30 dana). Kako bismo bili sigurni da pravimo pravedno poređenje, uvek koristimo iste uslove rezervacije (plan obroka, pravila otkazivanja rezervacije i vrsta sobe). To znači da istu sobu dobijate po nižoj ceni u poređenju sa drugim datumima prijave u isto doba godine.

Mi želimo da vam omogućimo da platite najnižu moguću cenu za svoj boravak. Ukoliko nakon rezervacije na našem veb sajtu pronađete svoj smeštaj, pod istim uslovima rezervacije, po nižoj ceni na Internetu, mi ćemo vam nadoknaditi razliku između naše cene i niže cene, u skladu sa uslovima i odredbama Garancije najbolje cene.

Konvertor valuta je tu samo u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i pravovremenosti. Stvarne cene mogu varirati.

Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući štamparske greške) nisu obavezujuće.

Sve posebne ponude i promotivne akcije označene su kao takve.

3. Privatnost i kolačići

Booking.com poštuje vašu privatnost. Molimo vas pogledajte izjavu o zaštiti privatnosti i upotrebi kolačića za više informacija.

4. Besplatno

Naša usluga je besplatna. Za razliku od drugih, nećemo vam naplatiti našu uslugu niti ćemo vam na cenu sobe dodati troškove (poput nadoknade za rezervaciju).

Vlasnici smeštaja plaćaju proviziju (mali procenat cene sobe) kompaniji Booking.com nakon što je gost odseo (i platio) u smeštajnom objektu.

5. Kreditna kartica ili transfer putem bankovne doznake

U zavisnosti od uslova i raspoloživosti, neki smeštajni objekti nude mogućnost plaćanja rezervacija (delom ili u celosti, a u skladu sa pravilima plaćanja smeštajnog objekta) direktno smeštajnom objektu tokom procesa rezervacije putem onlajn sistema za bezbedno plaćanje (u zavisnosti od ponude vaše banke). Plaćanje se vrši kroz siguran sistem za naplatu treće strane direktno sa vaše kreditne/debitne kartice ili računa na račun smeštajnog objekta.

U slučaju određenih cena (bez mogućnosti povraćaja novca) ili specijalnih ponuda, molimo imajte na umu da smeštajni objekat može zahtevati da budu unapred plaćene putem transfera (ukoliko je dostupan) ili putem kreditne kartice. Zato se može desiti da nakon rezervisanja i dobijanja potvrde rezervacije, vaša kreditna kartica bude predautorizovana ili novac bude skinut sa nje (ponekad bez šanse za povraćaj novca). Stoga vas molimo da pre rezervisanja pažljivo proverite informacije vezane za sobu i takve uslove.

U slučaju zloupotrebe ili neovlašćenog korišćenja kreditne kartice od strane trećih lica, većina banaka će snositi rizik i pokriti sve troškove koji rezultiraju iz takve zloupotrebe ili neovlašećnog korišćenja, što ponekad podrazumeva naplatu (obično u iznosu od 50 EUR (ili ekvivalentnog iznosa u vašoj lokalnoj valuti)). U slučaju da vam izdavalac kreditne kartice ili vaša banka naplate ovaj iznos usled neovlašćene transakcije koja je rezultirala iz rezervacije napravljene na našem veb sajtu, mi ćemo vam nadoknaditi taj iznos, u ukupnom iznosu do 50 EUR (ili ekvivaletnog iznosa u vašoj lokalnoj valuti). Molimo postarajte se da ovu zloupotrebu prijavite izdavaocu kreditne kartice (u skladu sa njihovim pravilima i procedurom) i odmah nas obavestite putem e-pošte, kako biste dobili obeštećenje (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Molimo vas da u polju "predmet poruke" napišete "credit card fraud" (zloupotreba kreditne kartice) i da nam pošaljete dokaz o naplaćenoj naknadi (npr. pravila izdavaoca kreditne kartice). Ovo obeštećenje je validno samo ukoliko je rezervacija putem kreditne kartice obavljena putem sigurnog servera Booking.com-a a neovlašćeno korišćenje vaše kreditne kartice je rezultat uobičajenog funkcionisanja našeg veb sajta ili našeg nemara, a bez vaše krivice tokom korišćenja sigurnog servera.

6. Otkazivanje i nepojavljivanje

Rezervisanjem smeštaja u smeštajnom objektu, vi prihvatate relevantna pravila u vezi sa otkazivanjem i nepojavljivanjem u smeštajnom objektu, kao i bilo kakve dodatne uslove (pružanja usluge) smeštajnog objekta koji se mogu odnositi na vašu rezervaciju ili biti primenjeni tokom vašeg boravka, uključujući i usluge ili proizvode koje smeštajni objekat nudi (uslovi i odredbe pružanja usluge relevantnog objekta mogu se dobiti od samog objekta). Opšta pravila koja se odnose na otkazivanje i nepojavljivanje u određenom objektu na raspolaganju su na našem veb sajtu, na stranici smeštajnog objekta, tokom rezervacije i u e-poruci s potvrdom rezervacije. Molimo imajte na umu da određene cene i specijalne ponude ne podležu izmeni ili otkazivanju. U slučaju nepojavljivanja ili ukoliko postoji naknada za otkazivanje, objekat može da naplati primenjive boravišne/turističke takse. Molimo vas da, u slučaju postojanja ovakvih uslova, pre rezervacije detaljno proverite informacije o sobi. Imajte u vidu da neke posebne ponude ili cene ne nude mogućnost otkazivanja ili izmene rezervacije. Molimo, detaljno proverite da li se u pravilima smeštajnog objekta nalaze ovakve stavke pre nego što napravite rezervaciju. Rezervacija koja zahteva uplatu depozita ili plaćanje unapred (delimično ili u celosti) može biti otkazana (bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u celosti naplatiti na relevantni predviđeni dan uplate, u skladu sa relevantnim uslovima plaćanja smeštajnog objekta i pojedine rezervacije. Kašnjenje uplata, pogrešni podaci računa, debitne ili kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva predstavljaju vaš rizik i odgovornost i ne ostvarujete pravo na naknadu bilo kog (nepovratnog) unapred uplaćenog iznosa, osim ako smeštajni objekat ne pristane na drugačije uslove ili to ne utvrdi u okviru svojih pravila o plaćanju (unapred) ili pravilima o otkazivanju.

Ukoliko želite da pregledate, izmenite ili otkažete rezervaciju, uputstva za to možete pronaći u e-poruci sa potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu sa pravilima smeštajnog objekta vezanim za otkazivanje, uplate depozita i nepojavljivanje. Predlažemo vam da pre rezervacije pažljivo pročitate pravila smeštajnog objekta vezana za otkazivanje, plaćanja i nepojavljivanje. Takođe, vodite računa da plaćanja predstojećih rata izvršite na vreme u skladu sa uslovima relevantne rezervacije

Ukoliko kasnite ili ne stižete na planirani dan prijavljivanja, ili dolazite tek sledećeg dana, obavezno to (blagovremeno / što pre) javite smeštajnom objektu, kako bi znali kada mogu da vas očekuju i da biste izbegli da vaša smeštajna jedinica bude otkazana ili vam bude naplaćen određen iznos zbog nepojavljivanja. Booking.com ne snosi odgovornost za posledice vašeg kašnjenja ili otkazivanja, kao ni za odluku smeštajnog objekta da naplati nadoknadu zbog nepojavljivanja.

7. (Dalja) prepiska i komunikacija

Kada obavite rezervaciju, poslaćemo vam dve e-poruke. (i) Prvu e-poruku dobićete pred dolazak u hotel, sa informacijama o vašoj destinaciji i određenim ponudama (uključujući i ponude treće strane pod uslovom da ste želeli da takve informacije dobijate) relevantnim za vašu rezervaciju i destinaciju. (ii) Drugu e-poruku vam šaljemo neposredno nakon vašeg boravka u hotelu; njime vas pozivamo da ostavite svoju recenziju. Molimo pročitajte našu izjavu o privatnosti i korišćenju kolačića za više informacija o načinima na koje vas možemo kontaktirati.

Booking.com ne snosi odgovornost ni za koju komunikaciju sa smeštajnim objektom putem ove platforme. Ne možete da tražite nadoknadu u odnosu na bilo koji zahtev ili komunikaciju sa smeštajnim objektom ili (bilo kakvu vrstu) potvrde komunikacije ili zahteva. Booking.com ne može da garantuje da će smeštajni objekat bilo koji zahtev ili komunikaciju i (blagovremeno i uredno) primiti/pročitati, razmotriti ili prihvatiti.

Da biste sigurni kompletirali svoju rezervaciju, potrebno je da unesete ispravnu adresu e-pošte. Mi ne snosimo odgovornost za (i nemamo obavezu da potvrdimo) bilo koje slučajeve pogrešno napisanih ili pogrešnih adresa (mobilnih) brojeva telefona ili brojeva kreditnih kartica

8. Rangiranje, preporučeni partneri, zvezdice i ocena gostiju

Automatsko podešavanje rangiranja smeštajnih objekata na našem veb sajtu je 'Preporučeni' (ili bilo koja slična izjava) ( "Automatsko rangiranje"). Kako bi vam bilo lakše, takođe nudimo druge načine rangiranja objekata. Molimo imajte na umu da je Automatsko rangiranje stvoreno putem potpuno automatizovanog sistema rangiranja (algoritam) i zasnovano je na višestrukim kriterijumima.

Popunjen formular s recenzijom gosta može biti (a) postavljen na stranici smeštajnog objekta na našem veb sajtu u svrhu informisanja (budućih) klijenata o vašem mišljenju o nivou usluge i kvalitetu određenog objekta, i (b) (delimično ili u celosti) upotrebljen i postavljen od strane Booking.com-a po sopstvenom nahođenju (npr. u marketinške svrhe, za promociju ili poboljšanje naše usluge) na našem veb sajtu ili medijskim platformama, biltenima, specijalnim ponudama, aplikacijama ili drugim kanalima kojih su Booking.com i njegovi partneri vlasnici, domaćini, korisnici i upravnici. Zadržavamo pravo da izmenimo, odbijemo ili uklonimo recenziju. Ovaj obrazac s recenzijom gosta treba smatrati anketom i on ne sadrži bilo kakve (dalje komercijalne) ponude, pozivnice ili reklame.

9. Disklejmer

U skladu s ograničenjima izloženim u ovim uslovima i odredbama i u skladu sa zakonom, mi smo materijalno odgovorni samo za direktnu štetu koju ste pretrpeli, platili ili izazvali usled našeg neispunjenja obaveza u pogledu usluga, u visini ukupne sume ukupnih troškova rezervacija navedenih u e-poruci sa potvrdom rezervacije (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučajeva).

Ipak, i u skladu sa zakonom, ni mi ni naši službenici, direktori, zaposleni, predstavnici, filijale, partnerske kompanije, distributeri, (distributivni) partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine naš veb sajt i njegov sadržaj dostupnim, nismo materijalno odgovorni za (i) bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o smeštajnom objektu prikazanih na našem veb sajtu, (iii) usluge obavljene i proizvode ponuđene od strane smeštajnog objekta ili poslovnih partnera, (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u skladu sa, usled ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem našeg veb sajta, ili (v) za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja od strane smeštajnog objekta ili nekog drugog našeg poslovnog partnera koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati tom objektu ili poslovnom partneru (njegovim zaposlenima, direktorima, službenicima, predstavnicima ili partnerskim kompanijama), čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni ili se promovišu na našem veb sajtu, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

Bilo da vam smeštajni objekat u kom boravite naplaćuje (ili je naplatio) cenu smeštajne jedinice, ili da mi posredujemo u procesu naplate iste, vi ste saglasni sa tim da je smeštajni objekat u svakom trenutku odgovoran za sakupljanje, odbijanje, povraćaj i plaćanje svih primenljivih poreza na ukupan iznos smeštajne jedinice odgovarajućoj Poreskoj upravi. Booking.com nije odgovoran ni obavezan za odbijanje, sakupljanje, povraćaj ili plaćanje relevatnih poreza na cenu smeštajne jedinice odgovarajućoj Poreskoj upravi.

Dodavanjem fotografija/slika na naš sistem (npr. kao dodatak recenziji) potvrđujete, garantujete i saglasni ste da posedujete autorska prava na fotografije/slike i da se slažete da kompanija Booking.com može koristiti dodate fotografije/slike na svom (mobilnom) veb sajtu i aplikaciji, i na (onlajn/oflajn) promotivnim materijalima i publikacijama kako kompanija Booking.com smatra primerenim. Vi dajete kompaniji Booking.com neekskluzivno, globalno, nepovratno, bezuslovno, neograničeno pravo i dozvolu da koristi, reprodukuje, prikazuje, distribuira, sublicencira, komunicira ili čini dostupnim fotografije/slike kako kompanija Booking.com nađe za primereno. Dodavanjem fotografija/slika osoba koja ih dodaje preuzima punu pravnu i moralnu odgovornost za sve zahteve trećih strana (ukljućujući ali bez ograničenja vlasnike smeštaja) koji proizilaze iz korišćenja ovih fotografija/slika od strane kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com ne poseduje i ne preporučuje fotografije/slike koje su dodate. Verodostojnost, tačnost i pravo na korišćenje ovih fotografija poseduje osoba koja ih je dodala i nisu odgovornost kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com se odriče bilo kakve odgovornosti i obaveza u vezi sa fotografijama koje su dodate. Osoba koja je objavila fotografije garantuje da fotografije/slike ne sadrže viruse, trojance, da nisu u pitanju inficirani dokumenti i da neće sadržati pornografski, ilegalni, nepristojni, uvredljivi, nedozvoljen ili neprikladni materijal i da ne krše prava (prava intelektualne svojine, autorska prava ili prava na privatnost) trećih strana. Svaka fotografija koje ne ispunjava navedene kriterijume neće biti objavljena i/ili je kompanija može izbrisati/ukloniti u svakom trenutku i bez najave.

10. Prava na intelektualnu svojinu

Ukoliko nije drugačije naznačeno, softver neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju ili se koristi na našem veb sajtu kao i prava intelektualne svojine (uključujući kopirajt) koja se odnose na sadržaj i informacije i materijal na našem veb sajtu u vlasništvu su kompanije Booking.com B.V., njenih dobavljača i snabdevača.

Kompanija Booking.com zadržava ekskluzivno vlasništvo nad svim pravima, titulama i interesom u odnosu na (prava na intelektualnu svojinu) (izgled i stil (uključujući infrastrukturu)) veb sajta na kojem nudi svoje usluge (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj) i vi nemate pravo da kopirate ili delimično preuzimate, postavljate hiper linkove i linkove po dubini veb sajta, objavljujete, promovišete, reklamirate, integrišete, kombinujete ili na neki drugi način koristite sadržaj (kao i prevode istog i recenzije gostiju) ili naš brend bez naše izričite pismene dozvole. Ovim kompaniji Booking.com dodeljujete, prenosite i dajete sva prava na intelektualnu svojinu koja možda posedujete ili biste koristili da (u celosti ili delimično) koristite ili kombinujete (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije gostiju) sa veb sajta kompanije Booking.com. Bilo kakvo nezakonito korišćenje ili prethodno pomenuta radnja odnosno ponašanje smatraće se materijalnom povredom naših prava na intelektualnu svojinu (uključujući autorska i prava na bazu podataka).

11. Razno

Do zakonom regulisanog stepena, ovi uslovi i pravila naših usluga podležu podležu i saglasni su sa zakonima Holandije. U slučaju spora koje proizilaze iz ili u vezi sa ovim uslovima i pravilima i našim uslugama, slučaj će isključivo biti predat i obrađen od odgovarajućeg suda u Amsterdamu, u Holandiji.

Originalna engleska verzija ovih uslova i odredbi je prevedena na druge jezike. Prevedena verzija je samo nezvaničan prevod i iz nje ne proizilaze nikakva prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uslova i odredbi ili nedoslednosti i neslaganja između engleske i bilo koje druge verzije ovih uslova i odredbi, u skladu sa zakonom se primenjuje engleska verzija, koja je finalna. Engleska verzija je na raspolaganju na našem veb sajtu (ako izaberete engleski jezik) ili će vam biti poslata na pismeni zahtev.

Ukoliko je bilo koja stavka ovih uslova i odredbi sada ili ubuduće nevažeća, neprimenljiva ili neobavezujuća, i dalje će važiti sve ostale stavke. U tom slučaju, takva nevažeća odredba će i dalje biti primenljiva koliko to zakon dozvoljava a vi ćete morati da pristanete na uslove slične onima koje propisuje nevažeća, nesprovodiva ili neobavezujuća odredba, u smislu sadržaja i namene ovih uslova i odredbi.

12. O kompaniji Booking.com i pridruženim kompanijama

Našu uslugu onlajn rezervacije smeštaja obavlja Booking.com B.V., privatna kompanija s ograničenom odgovornošću, registrovana po zakonima Kraljevine Holandije, sa sedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandija, i registrovana kod Privredne komore u Amsterdamu pod registarskim brojem 31047344. Naš PDV registracioni broj je NL805734958B01.

Kompanija Booking.com ima sedište u Amsterdamu, Holandija i podržana je od strane raznih partnerskih kompanija koje su deo grupe širom sveta ("podružnice"). Podružnice obezbeđuju samo internu podršku kompaniji Booking.com i u njenu korist. Određene podružnice pružaju ograničenu uslugu Korisničkog servisa (isključivo putem telefona). Podružnice nemaju svoj veb sajt (i ni na koji način ne kontrolišu, upravljaju, održavaju veb sajt ili ga koriste za oglašavanje). Podružnice nemaju moć niti ovlašćenje da pružaju uslugu, da predstavljaju Booking.com ili da sklapaju ugovore u ime kompanije Booking.com. Vi nemate nikakav (pravni ni ugovorni) odnos sa podružnicama. Podružnice ne vrše niti su ovlašćene da vrše bilo koji oblik procesa ili da nastupaju kao agent kompanije Booking.com. Kompanija Booking.com ne prihvata niti podrazumeva svojim ni jedno drugo prebivalište, ni na jednom drugom mestu, lokaciji ili predstavništvu u svetu (takođe ni u predstavništvima svojih podružnica), osim svoje registrovane kancelarije u Amsterdamu.

Unesite svoju adresu e-pošte i ponovo ćemo vam poslati potvrdu rezervacije

Molimo unesite važeću adresu e-pošte

Ponovo smo poslali tražene potvrde rezervacija na

Molimo imajte u vidu da slanje e-poruke može trajati do 10 minuta

Žao nam je, nismo u mogućnosti da vam pošaljemo tražene potvrde

Upravljanje postojećom rezervacijom

  • Izmenite datume
  • Ažurirajte podatke o gostu
  • Kontaktirajte objekat
  • Pređite u bolju jedinicu
  • Otkažite rezervaciju
  • I još mnogo toga...