I-print / i-save

2017-01-24 01:39:40

Mga Tuntunin at Kondisyon

Ang mga tuntunin at kondisyong ito – na maaaring baguhin anumang oras – ay naaangkop sa lahat ng aming serbisyo tuwiran man o hindi tuwiran (sa pamamagitan ng mga distributor) na ginawang available online, sa kahit anong mobile device, gamit ang email o telepono. Sa pag-access, pag-browse at paggamit ng aming (mobile) website o ng kahit ano sa aming mga application, sa kahit anong platform (na kolektibong tinutukoy rito bilang “website”) at/o sa pamamagitan ng pagkumpleto ng reservation, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na nabasa, naintindihan at sinang-ayunan ang mga tuntunin at kondisyong nakalatag sa ibaba (kasama ang privacy statement).

Ang mga pahinang ito, kasama ang nilalaman at istruktura ng mga pahinang ito at ang online accommodation reservation service na ibinigay sa mga pahinang ito at sa pamamagitan ng website (ang “serbisyo”) ay pagmamay-ari, nasa ilalim ng pangangasiwa at ipinapatupad ng Booking.com B.V. (“Booking.com”, “kami”, “tayo” o “amin”) at ipinapatupad para sa iyong personal, di-komersyal na paggamit na sumasailalim sa mga tuntunin at kondisyon na nakalatag sa ibaba.

0. Mga Depinisyon

Ang "Booking.com," "kami," "namin" or "amin" ay patungkol sa Booking.com B.V., na isang pribadong kumpanyang may limitasyon sa pananagutan, na nasa ilalim ng batas ng Netherlands at may opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands.

Ang "Platform" ay nangangahulugang ang (mobile) website at app kung saan ang Serbisyo ay ginawang available, pagmamay-ari, kinokontrol, at pinapangasiwaan ng Booking.com.

Ang "Serbisyo" ay ang online reservation service (kasama ang paniningil ng bayad) ng iba't ibang produkto at serbisyo na ginagawang available ng mga Supplier sa Platform.

Ang "Supplier" ay ang nagbibigay ng accommodation (hal. hotel, motel, apartment, bed & breakfast), (theme) parks, attractions, museums, sightseeing tours, cruises, rail at coach tours, transfers, tour operators, insurances, at iba pang travel product o service na ginagawang available para ma-reserve sa Platform.

1. Saklaw ng aming serbisyo

Sa pamamagitan ng Platform, kami (ang Booking.com B.V. at ang mga affiliate (distribution) partner nito) ay nagbibigay ng online platform kung saan, ang mga Supplier ay puwedeng mag-advertise ng kanilang mga produkto at serbisyo para sa reservation at kung saan ang mga bisita ng Platform ay puwedeng gumawa ng gayong mga reservation. Sa paggawa ng reservation gamit ang Booking.com, pumapasok ka sa direktang (umiiral nang legal) kontraktwal na kasunduan sa Supplier kung saan gumawa ka ng reservation o bumili ng produkto o serbisyo. Mula sa panahong ikaw ay nag-book, nagsisilbi lamang kami bilang tagapamagitan sa iyo at sa Supplier, ipinapadala ang mga detalye ng iyong reservation sa kaukulang Supplier, at nagpapadala sa iyo ng confirmation email para at sa ngalan ng Supplier.

Sa pagbibigay ng aming Serbisyo, ang impormasyong ipinamahagi namin ay nakabatay sa impormasyong ibinigay sa amin ng mga Supplier. Gaya ng nabanggit, binibigyang access ang mga Supplier sa extranet kung saan sila ay magiging ganap na responsable sa pagbabago ng lahat ng rate, availability at iba pang impormasyon na makikita sa aming Platform. Kahit na gumagamit kami ng makatwirang pamamaraan at pag-iingat sa pagsasagawa ng aming serbisyo, hindi namin mapapatunayan at matitiyak na ang lahat ng impormasyon ay eksakto, kumpleto o tama at hindi rin kami pwedeng sisihin sa anumang mga pagkakamali (kasama na ang manifest at typographical errors), pagka-antala (maaaring sanhi ng kahit anong (pananamantala at/o parsyal) na pagkasira, pagsasaayos, pag-upgrade o pagpapanatili ng aming Platform at ng iba pa), 'di wasto, nakalilito o walang katotohanang impormasyon. Ang bawat accommodation provider ay mananatiling responsable sa lahat ng oras tungkol sa pagkaeksakto, pagkakumpleto at pagkawasto ng (inilarawang) impormasyon (kasama na ang rates at availability) na makikita sa aming Platform. Ang aming Platform ay hindi kumakatawan at hindi dapat ituring na rekomendasyon o endorso ng kalidad, antas ng serbisyo, qualification o (star) rating ng kahit ano'ng Supplier (o ng mga pasilidad nito, lugar, produkto, o mga serbisyo) na ginawang available.

Ang aming Serbisyo ay para lamang sa personal at di-komersyal na paggamit. Sa makatuwid, hindi ka maaaring magbenta muli, mag-deep link, manggamit, mangopya, mag-espiya (hal. spider, scrape), mag-display, mag-download o mangopya ng kahit anong nilalaman o impormasyon, software, reservation, tiket, produkto o mga available na serbisyo sa aming Platform para sa kahit anong dahilang komersyal o pakikipagkumpitensya o layunin.

2. Mga presyo, crossed-out rate, at Best Price Guarantee

Ang mga presyo na nasa aming Platform ay highly competitive. Ang lahat ng presyo ng mga kuwarto ay para sa iyong buong paglagi at ang lahat ng presyo ay ipinapakita kasama ang VAT/sales tax at iba pang mga tax (ang gayong mga tax ay maaaring sumailalim sa pagbabago), maliban na lang kung iba ang pagkakasabi sa aming Platform o sa confirmation email/tiket. Ang mga presyo ng tiket ay para sa bawat tao o grupo at depende sa validity na makikita sa tiket, kung applicable. Ang mga applicable fee at tax (kasama na ang tourist/city tax) ay maaaring singilin ng Supplier sa kaso ng no-show o cancellation fee. Maaaring singilin ng accommodation ang mga applicable tax sa kaso ng no-show o cancellation fee.

Minsan, available ang mas mabababang rate sa aming Platform para sa isang partikular na paglagi, produkto o serbisyo. Ngunit ang mga rate na ito na ginawa ng mga Supplier ay maaaring may espesyal na limitasyon at kondisyon, halimbawa ay ang mga non-cancelable at non-refundable. Mangyaring tingnang mabuti ang produkto, serbisyo at mga kondisyon ng reservation at mga detalye nito bago gawin ang iyong reservation.

Ang crossed-out rate na ipinapakita sa mga kuwarto ay batay sa discount sa ikatlong pinakamataas na presyo ng Supplier para sa kanilang produkto o serbisyo na may parehong booking conditions sa loob ng 30-day window ng petsa ng check-in (15 araw bago at 15 araw pagkatapos ng petsa ng check-in; kung wala nang 15 araw ang pagitan ng araw na ito at ng petsa ng check-in, gagamitin namin ang nasabing bilang ng araw pagkatapos ng petsa ng check-in para umabot ng 30 araw).Para makagawa ng patas na paghahambing, ginagamit namin palagi ang mga parehong kondisyon ng reservation (hal. meal plan, patakaran sa kanselasyon at uri ng kuwarto). Ibig sabihin ay makukuha mo ang parehong kuwarto sa mas mababang presyo, kumpara sa ibang mga petsa ng check-in sa parehong panahon ng taon.

Gusto ka naming magbayad hangga't maaari ng pinakamababang rate para sa iyong paglagi. Kung makita mo man ang iyong accommodation na may parehong kondisyon ng booking, sa mas mababang rate sa Internet pagkatapos mong gumawa ng booking sa amin, itutugma namin ang pagkakaiba sa pagitan ng aming rate at ng mas mababang rate sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon ng Best Price Guarantee.

Para lamang sa mga layuning pang-impormasyon ang currency converter at hindi dapat asahan bilang eksakto at totoo; maaaring magbago ang mga tunay na rate.

Hindi papanagutan ang malinaw na mga maling impormasyon.

Mamarkahan ang lahat ng mga special offer at mga promotion.

3. Privacy at mga cookie

Nirerespeto ng Booking.com ang iyong privacy. Mangyaring tingnan ang aming privacy at mga cookie policy para sa iba pang impormasyon.

4. Walang Bayad

Libre ang aming Serbisyo dahil, hindi tulad ng iba, hindi ka namin sisingilin para sa aming Serbisyo at hindi ka rin namin sisingilin ng karagdagang (reservation fee) sa rate.

Nagbabayad ang mga Supplier ng commission (maliit na percentage ng presyo ng produkto (hal. presyo ng kuwarto) sa Booking.com pagkatapos na gamitin ng end user ang produkto o serbisyo ng Supplier o pagkatapos na mag-stay ang guest sa (at bayaran) ang accommodation.

5. Credit card o bank transfer

Kung applicable at available, nag-aalok ang ilang Supplier ng oportunidad para sa mga reservation na hindi refundable upang makapagbayad (nang buo o paunti-unti ayon sa patakaran sa pagbabayad ng accommodation) nang direkta sa Supplier sa panahon ng reservation process, sa pamamagitan ng secure online payment (lahat ay naaayon sa iniaalok at sinusuportahan ng iyong bangko). Para sa ilang produkto o serbisyo, ang Booking.com ang maniningil ng bayad (sa pamamagitan ng third party payment processor) para sa produkto o serbisyo (i.e. ang payment facilitation service) para sa at sa ngalan ng Supplier (Hindi ituturing na merchant of record ang Booking.com). Ligtas na ipuproseso ang iyong pagbabayad sa pamamagitan ng isang third party payment processor at direktang sisingilin mula sa iyong credit/debit card o bank account at isasalin sa bank account ng accommodation provider. Anumang pagsingil na inasikaso namin para sa Supplier, sa lahat ng kaso, ay maituturing na bayad mo para sa (bahagi ng) presyo ng booking para sa produkto o serbisyo sa final settlement (bevrijdende betaling) ng nasabing (partial) presyong kailangan bayaran, at hindi maaaring ibalik sa iyo ang mga nabayarang ito.

Para sa ilang (non-refundable) na mga rate o mga espesyal na alok, mangyaring tandaang maaaring hilingin agad ng mga accommodation provider ang bayad sa pamamagitan ng wire transfer (kung available) o sa pamamagitan ng credit card, samakatuwid, maaaring i-pre authorize o singilin (minsan ay hindi na maaaring i-refund) ang iyong credit card sa oras na gawin ang reservation. Mangyaring tingnan nang maigi ang mga detalye ng iyong reservation ng produkto o serbisyong napili para sa mga ganitong kondisyon bago gumawa ng reservation. Hindi mo maaaring gawing responsable ang Booking.com para sa anumang (otorisado, (diumano'y) 'di otorisado, o maling) pagsingil ng Supplier at (muling) hingin ang anumang halaga para sa anumang valid o otorisadong pagsingil ng Supplier (kasama na ang pre-paid rates, no-show at chargeable cancellation) ng iyong credit card.

Sa oras na magkaroon ng pamemeke o 'di otorisadong paggamit ng iyong credit card ng third parties, mananagot ang karamihan sa mga bangko at credit card at sasagutin ang lahat ng mga pananagutang dala ng pamemeke o maling paggamit na maaaring humantong sa pagbabawas ng (kadalasan ay 50 EUR (o ang katumbas ng iyong lokal na salapi)). Sa oras na ang iyong credit card company o bangko ay siningil ang bawas mula sa iyo dahil sa di-awtorisadong transaksyon mula sa ginawang reservation sa aming Platform, ibabayad namin sa iyo ang kabawasang ito hanggang sa maipon ang pinagsama-samang halaga na 50 EUR (o ang katumbas ng iyong lokal na salapi). Upang maibigay sa iyo ang bayad pinsala, siguraduhing ipagbigay-alam ang pamemekeng ito sa iyong credit card provider (alinsunod sa ipinapataw na mga tuntunin at pamamaraan) at tawagan kami agad gamit ang email (phfgbzre.eryngvbaf@obbxvat.pbz). Ilagay ang "credit card fraud" sa subject line ng iyong email at bigyan kami ng ebidensya ng singil sa kabawasan (hal. patakaran ng credit card company). Posible lang ang bayad pinsalang ito sa mga credit card reservation na ginawa gamit ang Booking.com's secure server at 'di otorisadong paggamit ng iyong credit card na humantong sa kawalan at o pagbabaliwala kung saan wala kang ginawang kasalanan habang ginagamit ang secure server.

6. Prepayment, cancellation, no-show at fine print

Sa paggawa ng reservation sa Supplier, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa mga may kaugnay na patakaran sa cancellation at no-show sa Supplier na iyon, at sa ibang dagdag na (delivery) terms and conditions ng accommodation provider na maaaring mag-apply sa iyong reservation o sa panahon ng iyong stay (kasama ang fine print ng Supplier na ginawang available sa aming Platform at ang kaugnay na house rules ng Supplier), kasama na ang mga serbisyong inilaan at/o mga produktong inialok ng accommodation provider (ang delivery terms and condition ng accommodation provider ay maaaring makuha sa accommodation provider). Ang pangkalahatang patakaran sa cancellation at no-show ng bawat Supplier ay ginawang available sa aming website, sa mga pahina ng accommodation information, habang ginagawa ang reservation procedure at sa confirmation email. Tandaan na ang ibang mga rate o special offer ay hindi eligible sa cancellation o pagbabago. Maaaring singilin pa rin ang applicable city/tourist tax ng accommodation sakaling mag-no show o sa kaso ng charged cancellation. Tingnan nang mabuti ang mga detalye ng reservation ng produkto o serbisyong napili para sa kahit anong mga kondisyon bago gumawa ng iyong reservation. Mangyaring tandaan na maaaring i-cancel ang reservation (nang walang paunang abiso o babala) kapag hindi nabayaran ang kabuuang halaga sa takdang petsa ayon sa patakaran at ang reservation ay humihingi ng downpayment o paunang bayad (buo o bahagi man). Ikaw ang responsable sa huling pagbabayad, invalid credit/debit card, o hindi sapat na pondo, at hindi ka makatatanggap ng anumang refund ng anumang ibinayad na halagang hindi refundable, maliban na lang kung pumayag ang Supplier o isinaad sa mga patakaran nito ng cancellation at prepayment. Ang mga patakaran sa cancellation at prepayment ay maaaring magkakaiba depende sa uri ng kuwarto. Mangyaring basahin nang mabuti ang fine print (sa ilalim ng uri ng kuwarto o sa ilalim ng bawat Supplier page sa aming platform) at mahalagang impormasyon sa iyong reservation confirmation para sa mga karagdagang patakaran (hal. patungkol sa age requirement, security deposit, non-cancellation/mga karagdagang suplemento para sa mga group booking, dagdag na kama/walang almusal, alagang hayop/at mga tinatanggap na card).

Kung nais mong tingnan muli, baguhin, o kanselahin ang iyong reservation, mangyaring tingnan ang confirmation email at sundin ang mga tagubilin doon. Mangyaring tandaan na maaari kang singilin sa iyong pagkansela ayon sa mga patakaran ng pagkansela, (paunang) pagbabayad at no-show ng accommodation provider. Pinapayuhan ka naming basahing mabuti ang mga patakarang ito bago magsagawa ng pagbabayad, (paunang) bayad, at mga patakaran sa hindi pagsipot bago gawin ang iyong reservation at tandaang kumpletuhin ang mga kabayaran sa oras ng ayon sa hinihiling ng naturang reservation.

Kung darating nang huli sa petsa ng check-in o darating lang sa susunod na araw, tiyaking (agad na) makipag-ugnayan sa Supplier tungkol dito para alam nila kung kailan ka darating at hindi ma-cancel ang kuwarto mo o masingil ng no-show fee. Puwede kang matulungan ng aming customer service department kung kailangan mo ng tulong sa pagpapaalam sa Supplier. Hindi aakuin ng Booking.com ang responsibilidad sa ibubunga ng iyong huling pagdating o para sa anumang cancellation o pagsingil ng no-show fee ng Supplier.

7. (Iba pang) pakikipag-ugnayan at komunikasyon

Sa pagkumpleto ng isang booking, sumasang-ayon ka na makatanggap ng (i) isang email na maaari naming ipadala sa iyo agad matapos ang petsa ng iyong pagdating, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong destinasyon at nag-aalok ng ilang impormasyon at mga alok (kasama na rito ang mga alok mula sa mga third party sa hangganan na aktibo mong piniling makatanggap ng ganitong impormasyon) (ii) isang email na maaari naming ipadala agad matapos ang iyong paglagi na inaanyayahan kang kumpletuhin ang aming guest review form. Mangyaring tingnan ang aming mga patakaran sa privacy at mga cookie para sa karagdagang impormasyon kung paano kami maaaring makipag-ugnayan sa iyo.

Hindi inaako ng Booking.com ang anumang pananagutan at responsibilidad sa anumang pakikipag-ugnayan sa Supplier o paggamit ng platform nito. Hindi ka maaaring makakuha ng anumang karapatan mula sa mga request para, o pakikipag-usap sa Supplier o (anumang uri) ng pagkilala sa pagtanggap ng anumang pakikipag-ugnayan o request. Hindi masisiguro ng Booking.com na ang anumang request o pakikipag-ugnayan ay (nararapat at nasa oras) matatangap/mababasa ng, masusunod, gagawin o tatanggapin ng Supplier.

Para siguradong makumpleto at ma-secure ang reservation mo, kailangan mong gamitin ang tamang email address. Hindi kami mananagot o magiging responsable sa (at wala kaming obligasyon na i-verify) ang anumang mali o misspelled na email address o hindi tugma o maling (mobile) phone number o credit card number.

Anumang claim o reklamo laban sa Booking.com o may kinalaman sa Serbisyo ay dapat tama ang pagpasa, pero sa anumang pagkakataon sa loob ng 30 araw pagkatapos ng naka-schedule na araw ng dapat na paggamit ng produkto o serbisyo (hal. petsa ng check out). Anumang claim o reklamo na pinasa pagkaraan ng 30 araw na period ay puwedeng tanggihan at ang taong humihingi nito ay mawawalan na ng karapatan na humingi ng anumang (damage o cost) compensation.

Dahil sa patuloy na pag-update at pagbabago ng mga rate at availability, iminumungkahi namin na kumuha ka ng screenshot kapag gumagawa ng reservation para masuportahan ang posisyon mo (kung kinakailangan).

8. Ranking, preferred program, stars at mga guest review

Ang default setting ng ranking ng Supplier sa aming Platform ay 'Rekomendasyon' (o kahit anong kaparehong salita) (ang "Default Ranking"). Para sa iyong kaginhawahan, nag-aalok din kami ng iba pang mga paraan upang bigyan ng ranking ang Supplier. Tandaan na ang Default Ranking ay ginawa sa pamamagitan ng kumpleto't automatic na ranking system (algorithm) at nakabatay sa multiple criteria, kung saan kasama 'di lamang ang kasikatan ng Supplier sa aming mga bisita, kundi pati na ang customer service history at ilan pang booking-related data (bilang ng bookings, cancellation, conversion rate, atbp). Kasama rin sa algorithm ang on-time payment ng commission ng isang Supplier at ang commission percentage; pero, dalawa lang sila sa ilang (at siguradong hindi pangunahing) factors sa Default Ranking.

Sa ilang lungsod at rehiyon, ginagawa ng Booking.com ang preferred partnership programme, na nagpapahintulot sa partikular na mga Supplier na nakakatugon at nakakapanatili sa preferred programme terms na maunang mailista sa ibang mga Supplier na nasa default “Recommended” ranking ng kaugnay na lungsod/rehiyon. Ang mga preferred Supplier ay may markang “thumbs-up” symbol at bilang kapalit sa mataas na ranking na ito, ang preferred Supplier ay nagbabayad ng mas mataas na komisyon. Ang mga Supplier lang na natutugunan at napapanatili ang partikular na qualification criteria ang maaaring ilista bilang preferred.

Ang stars na ginagamit sa mga non-hotel accommodation (halimbawa: mga bed & breakfast) ay maaaring hindi tumugma sa star ranking system kung ihahalintulad sa mga hotel accommodation.

Ang nakumpletong guest review ay maaaring (a) i-upload sa relevant na Supplier's information page sa aming Platform para sa mga kadahilanan ng pagbibigay impormasyon sa mga (darating) customer at sa kanilang pagbibigay ng pahayag tungkol sa iyong (antas) serbisyo at sa kalidad ng Supplier, at (b) (buo o bahagi) gamitin at ilagay ng Booking.com, sa sariling nitong diskresyon, (hal. para sa marketing, promotion o pagpapabuti ng aming website) sa aming Platform o tulad ng sa social media platform, newsletter, special promotion, apps para sa iba pang mga channel na pagmamay-ari, pinangangasiwaan, ginagamit o kinokontrol ng Booking.com. May karapatan kaming baguhin, tanggihan o alisin ang mga review batay sa aming diskresyon. Dapat ipagpalagay na ang guest review form ay isang uri ng survey at walang kasamang kahit anong (iba pang commercial) offer, imbitasyon o kung ano pa mang insentibo.

9. Disclaimer

Alinsunod sa mga limitasyong makikita sa mga tuntunin at kondisyong ito at maging sa pagpapahintulot ng batas, pananagutan lamang namin ang mismong pinsalang natamo, binayaran o nagpahirap sa iyo dahil sa mga pagkukulang ng aming obligasyon bilang respeto sa aming serbisyo hanggang sa pinagsama-samang halaga ng iyong reservation na makikita sa kumpirmasyon sa email (maaaring para sa isang kaganapan o iba pang magkakaugnay na kaganapan).

Gayunman at hanggang sa ipinapahintulot ng batas, hindi kami o sinuman sa aming mga opisyal, direktor, empleyado, kinatawan, subsidiary, affiliated company, distributor, affiliate (distribution) partner, licensee, ahente o iba pang may kinalaman sa paglikha, pag-sponsor, pag-promote o sa anumang paraan ng pagsasadyang gawing available ang website at ang mga nilalaman nito ay mananagot sa (i) parusa, espesyal, di direkta o pagkawala o pinsala o kahit anong pagkaantala ng produksyon, pagkawala ng kita o revenue, pagkawala ng kontrata, pinsala sa reputasyon o goodwill, pagkawala ng claim, (ii) di kawastuhan (deskripsyong) dala ng impormasyon (kasama ang rate, availability at rating) ng Supplier na sinadyang gawing available sa aming Platform (iii) mga serbisyong inilaan o mga produktong inalok ng Supplier o iba pang business partner, (iv) kahit anong (direkta, di direkta, espesyal, kinalabasan o parusang batay sa maling gawa) pagkasira, pagkawala, natamo o nakuhang gastos na iyong binayaran, alinsunod sa o sa mga kadahilanang may kinalaman sa paggamit, kawalan ng kakayahang gumamit o pagkaantala ng aming Platform, o (v) sa kahit anong (personal) pinsala, pagkamatay, pinsala sa ari-arian, o iba pang (direkta, di direkta, espesyal, kinahinatnan o kaparusahang batay sa maling gawa) pinsala, pagkawala o tinamong gastos na iyong binayaran na maaaring dahil sa (legal) edikto, pagkakamali, paglabag, (malaki) pagbabaliwala, sinasadyang pagkakamali, omisyon, di pagtatrabaho, kasinungalingan, pinsala, pananagutan o (buo o parsyal) na maaaring ibunton sa Supplier o alinman sa aming business partner, kasama na ang kahit anong (parsyal) kanselasyon, sobrang pagbu-book, strike, force majeure o kahit anong kaganapang wala sa aming pananagutan.

Singilin ka man o hindi ng Supplier para sa iyong kuwarto, produkto o serbisyo, o kami ang kukuha ng iyong kabayaran para sa kuwarto.reservation, pumapayag ka at kinikilalang ang Supplier ang may responsibilidad sa pagkolekta, paghawak, pag-remit at pagtanggap ng bayad sa karampatang buwis sa kabuuang halaga ng kuwarto/reservation ayon sa mga awtoridad sa pagbubuwis. Walang pananagutan o responsibilidad ang Booking.com sa pag-remit, pagkolekta, paghawak o pagbayad ng karampatang buwis batay sa halaga ng kuwarto/reservation ayon sa mga awtoridad sa pagbubuwis. Hindi ituturing na merchant of record ang Booking.com para sa anumang produkto o serbisyo na ginawang available sa Platform.

Sa pag-upload sa mga larawan sa aming system (halimbawa sa pagsusulat ng review), sumasang-ayon ka at pinatutunayan mo na ikaw ang nagmamay-ari ng copyright sa mga nasabing larawan at pumapayag ka na maaari itong i-upload ng Booking.com sa (mobile) website at app nito, at sa mga (online/offline) promotional materials at mga publication, kapag nakita ng Booking.com ang pangangailangan upang gawin ito. Pinapayagan mo ang Booking.com na magkaroon ng non-exclusive, worldwide, irrevocable, unconditional, at perpetual right at lisensyang gamitin, ipakita, i-reproduce, i-distribute, i-sublicense, i-communicate at gawing available ang mga larawan, kapag nakita ng Booking.com ang pangangailangan upang gawin ito. Sa pag-upload sa mga larawan, nasa taong nag-uplad ng larawan ang buong legal at moral na responsibilidad hinggil sa anumang legal claim ng sinumang third party (kabilang pero hindi limitado sa mga may-ari ng accommodation) dulot ng pag-publish at paggamit ng Booking.com sa mga larawang ito. Hindi pagmamay-ari o iniendorso ng Booking.com ang mga larawang nai-upload. Ang katototohanan at karapatan sa paggamit ay inaako ng taong nag-upload ng larawan, at hindi ito responsibilidad ng Booking.com. Hindi inaako ng Booking.com ang lahat ng responsibilidad at liability sa mga larawang nai-upload. Pinapatunayan ng taong nag-upload ng mga larawan na hindi ito naglalaman ng anumang virus, Trojan horse, o infected file at hindi ito naglalaman ng anumang pornograpiko, ilegal, malaswa, nakakainsulto o hindi nararapat na materyal at hindi lumalabag sa mga karapatan (intellectual property right, copyright, o privacy) ng sinumang third party. Anumang larawan na hindi papasok sa mga nabanggit na criteria ay hindi ilalagay o tatanggalin/buburahin ng Booking.com anumang oras nang walang paunang pasabi.

10. Mga karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal

Hangga't walang binabanggit, ang kinakailangang software para sa aming serbisyo o ginamit ng aming Platform at ng intelektwal na karapatan sa pagmamay-ari (kasama na ang copyright) ng mga nilalaman at impormasyon sa at materyal na makikita sa aming Platform ay pag-aari ng Booking.com B.V., ng mga supplier nito o ng mga tagapamahagi.

Eksklusibong pinapanatili ng Booking.com ang pagmamay-ari ng lahat ng mga karapatan, titulo at interes sa at tungo (sa lahat ng karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal ng) (hitsura at pakiramdam (kabilang ang infrastructure) ng) Platform kung saan ginagawang available ang serbisyo (kabilang ang mga guest review at mga content na sinalin sa ibang wika) at wala kang karapatang kopyahin, i-scrape, mag-(hyper/deep) link, ilathala, i-promote, i-market, i-integrate, gamitin, pagsamahin, o kung hindi man ay gamitin ang content (kabilang ang mga pagsasalin nito sa ibang wika at mga guest review) o ang aming tatak (brand) nang wala ang aming ipinahayag na pasulat na pahintulot. Ang anumang paggamit o pagsasama (ng kalahatan o bahagi) ng aming content (na sinalin sa ibang wika) o kung may pagmamay-ari ka ng anumang karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal sa Platform o sa alinmang content (na sinalin sa ibang wika) o guest review, itinatalaga mo, inililipat at ipinapaubaya ang lahat ng iyong karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal sa Booking.com. Ang anumang labag sa batas na paggamit o paggawa ng mga nabanggit na mga aksyon at asal ay bumubuo ng isang paglabag ng aming karapatan sa pagmamay-aring intekeltuwal (kabilang na ang karapatan sa copyright at database)

11. Miscellaneous

Sa saklaw na pinapahintulutan ng batas, ang mga tuntunin at kondisyon at probisyon ng aming mga serbisyo ay papamahalaan at papakahulugan batay sa batas ng Olandes, at ang anumang pagtatalo na magaganap sa pangkalahatang mga tuntunin at kondisyon at aming mga serbisyo ay eksklusibong ibibigay sa mga korteng may kakayanan sa Amsterdam, sa Netherlands.

Ang orihinal na bersyong Ingles ng mga tuntunin at kondisyon ay maaaring isinalin sa ibang wika. Ang isinaling bersyon ay kortesiya at salin na gamit para sa opisina lamang at hindi maaaring paghanguan ng kahit anong karapatang galing sa isinaling bersyon. Sa oras na magkaroon ng sigalot tungkol sa nilalaman o interpretasyon ng mga tuntunin at kondisyong ito o di pagkakatugma sa pagitan ng bersyong Ingles at ng kahit anong bersyon ng wika ng mga tuntunin at kondisyong ito, ang bersyon ng wikang Ingles, sa pagpapahintulot ng batas, ang mananaig at magiging konklusibo. Ang bersyong Ingles ay makikita sa aming Platform (sa pamamagitan ng pagpili sa wikang Ingles) o ipadadala sa iyo sa oras na gumawa ka ng written request.

Kung alinman sa mga probisyon ng mga tuntunin at kondisyong ito ay naging di makatotohanan, imposibleng ipatupad o 'di pinairal, mananatili ka sa ilalim ng lahat ng uri ng probisyon. Sa ganitong kaganapan, ang mga walang katotohanang probisyon ay sasailalim sa kabuuang puwersa ng umiiral na batas at sa kahit anong paraan ay kailangan mong sang-ayunan ang pagtanggap sa kaparehong epekto ng di makatotohanan, imposibleng ipatupad o di pinaiiral na probisyon batay sa nilalaman at layunin ng mga tuntunin at kondisyon noon.

12. Tungkol sa Booking.com at mga support company

Ang online accommodation reservation service ay isinasagawa ng Booking.com B.V., na isang pribadong kumpanyang may limitasyon sa pananagutan, na nasa ilalim ng batas ng Netherlands at may opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands at nakarehistro sa trade register ng Konseho ng Kalakalan (Chamber of Commerce) sa Amsterdam sa ilalim ng registration number 31047344. Ang aming VAT registration number ay NL805734958B01.

Ang Booking.com ay may headquarters sa Amsterdam, the Netherlands at sinusuportahan ng iba't-ibang affiliated group company (ang mga "support company") sa buong mundo. Ang mga support company ay nagbibigay lamang ng internal support para sa ikabubuti ng Booking.com. Ang ilang designated support company ay nagsasagawa lamang ng limitadong customer care support service (sa pamamagitan lamang ng telepono). Ang mga support company ay walang Platform (at sa anumang paraan ay hindi kumukontrol, nangangasiwa, o nagpapanatili sa Platform). Ang mga support company ay walang kapangyarihan o kakayahang magbigay ng serbisyo, ikatawan ang Booking.com, o pumasok sa kahit anong kontrata sa ngalan o gamit ang pangalan ng Booking.com. Wala kang anumang (legal o kontraktuwal) na relasyon sa mga support company. Ang mga support company ay hindi namamahala at hindi awtorisadong gumanap bilang process o service agent ng Booking.com. Hindi tinatanggap at kinikilala ng Booking.com ang anumang domicile sa kahit anong lugar, lokasyon o opisina sa buong mundo (hindi rin maging ang mga opisina ng mga support company nito), bukod sa rehistradong opisina nito sa Amsterdam.