70 אורחים מישראל ביצעו הזמנה בשעה האחרונה

דרום אמריקה