Destinations

Select your hotel from the list Or search for hotels on the City page of Dzyarzhynsk

Hotels in Dzyarzhynsk

Hotel Westa

Places nearby

Makovchitsy (1.8 miles)
Dyagilʼno (2.2 miles)
Bolʼshaya Shatanovshchina (2.5 miles)
Garadeya (2.6 miles)
Novosëlki (3.4 miles)
Kukshevichi (3.5 miles)
Yasyutevichi (3.6 miles)
Staraya Ruditsa (3.7 miles)
Chernikovshchina (3.9 miles)
Vishnëvka (4.2 miles)
Vyazanʼ (4.5 miles)
Krisevo (4.6 miles)
Stanʼkovo (4.8 miles)
Pristupovshchina (5 miles)
Ruditsa (5.1 miles)
Lyakhovichi (5.1 miles)
Zabolotʼye (5.3 miles)
Borovoye (5.7 miles)
Peretsyatki Pervyye (5.7 miles)
Demidovichi (5.8 miles)
Moshnitsa (5.8 miles)
Ledniki (6 miles)
Komarovshchina (6 miles)
Ostukhovo (6.2 miles)