Điểm đến

Chọn khách sạn của bạn từ danh sách Hoặc tìm khách sạn trên Trang về thành phố Waltensburg

Nhiều loại khách sạn hơn

Chỗ nghỉ
Nhà nghỉ miền quê

Địa điểm được quan tâm

Xe cáp lên đỉnh trượt tuyết
Ski Lift Breil - Burleun
Parli - Alp Dado
Brigels - Crest Falla
La Cauma
Alp Dado - Fil
Miret - Fil
Alp Ruschein
Curnius
Treis Palas
Alp Dado

Khách sạn ở Waltensburg

Biohotel Ucliva
Berghaus Parli
Beer's B&B
Familien und Wanderhotel Clarezia

Các địa điểm gần đó

Meierhof (2,2 km)
Ruis (2,5 km)
Flond (2,5 km)
Seth (3,1 km)
Danis (5,4 km)
Panix (5,6 km)
Seewis (7,6 km)
Furth (9 km)
Staviala Vedra (9,4 km)
Pitasch (9,4 km)
Duvin (9,4 km)
Ringgenberg (9,6 km)
Riein (9,6 km)
Obercastels (10 km)
Campliun (10,3 km)
Signina (10,8 km)
Surrhin (11,2 km)
Dutjen (11,4 km)
Lunschania (11,8 km)
Sankt Martin (12,2 km)
Travisasch (12,8 km)
Somvix (13,2 km)
San Giusep (13,2 km)
Carrera (14,4 km)