Bestemmingen

Kies een hotel uit de lijst. Of zoek hotels op de pagina van de stad Jingjiang

Hotels in Jingjiang

ZTG Grand Hotel Airport Hangzhou
Hangzhou Yase Chain Hotel (Xiaoshan Airport Branch)

Nabijgelegen bestemmingen

Yisheng (4.3 km)
Guali (5.9 km)
Kanshan (6.7 km)
Xinwan (9.2 km)
Toupeng (9.8 km)
Dangshan (10.1 km)
Anchang (10.5 km)
Qianqing (12.7 km)
Taoli (12.8 km)
Xiafangqiao (14.4 km)
Ma'an (15.6 km)