Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Lasa

Hotels in Lasa

Lasa Heights Hotel

Places nearby

Dhrinia (0.6 miles)
Milia (0.8 miles)
Psathi (1.7 miles)
Anadhiou (1.9 miles)
Kritou Marottou (1.9 miles)
Sarama (2.3 miles)
Kannaviou (2.7 miles)
Istinjon (3.2 miles)
Evretou (3.7 miles)
Philousa (3.8 miles)
Lapithiou (4 miles)
Zakharia (4 miles)
Trimithousa (4.2 miles)
Loukrounou (4.3 miles)
Theletra (4.3 miles)
Meladhia (4.5 miles)
Melandra (4.6 miles)
Lemona (4.6 miles)
Letimbou (4.7 miles)
Kourtaka (4.7 miles)
Asproyia (5 miles)
Statos (5 miles)
Mamoundali (5.2 miles)
Phalia (5.7 miles)