Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Lemithou

Places of Interest

Landmarks
Kykkou Monastery
Trooditissa Monastery
Popular Areas
Forest Park

Hotels in Lemithou

Themis House

Places nearby

Paleomylos (1 miles)
Trikoukkia (1.5 miles)
Tris Elies (1.5 miles)
Ayios Dhimitrios (1.7 miles)
Kaminaria (2.4 miles)
Yerakies (3.5 miles)
Milikouri (3.9 miles)
Phini (4.2 miles)
Kato Platres (5.4 miles)
Mandria (5.6 miles)
Pano Amiandos (5.8 miles)
Kaliana (6.1 miles)
Sina Oros (6.4 miles)
Tembria (6.9 miles)
Agroladhou (7 miles)
Chakistra (7.3 miles)
Korakou (7.5 miles)
Ayios Nikolaos (7.5 miles)
Kilani (7.7 miles)
Kambos (7.7 miles)
Kourdhali (7.7 miles)
Philousa (7.7 miles)
Pretori (7.9 miles)
Evrykhou (7.9 miles)