Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Areatza

Hotels in Areatza

Balneario Areatza

Places nearby

Villaro (0.3 miles)
Lamíndano (0.3 miles)
Viteri (0.3 miles)
Ugarte (0.8 miles)
Ogaragoitia (0.9 miles)
Calleja (1.1 miles)
Madariaga (1.1 miles)
Plaza de Castillo-Elejabeitia (1.1 miles)
Esparta (1.1 miles)
Olazábal (1.2 miles)
Arosteguieta (1.2 miles)
Uribe-Zelay (1.5 miles)
Otceremendi (1.7 miles)
Ceánuri Alto (1.7 miles)
Alzusta (1.7 miles)
Plaza de Otzerin-Mendi e Ibargüen (1.7 miles)
Emaldia (1.8 miles)
Olarra (2.1 miles)
Aránzazu Celaya (2.1 miles)
Ugarana (2.2 miles)
Vicárregui (2.6 miles)
Oba (2.7 miles)
Arzuaga (2.8 miles)
Arriquibar (2.8 miles)