Điểm đến

Chọn khách sạn của bạn từ danh sách. Hoặc tìm khách sạn trên Trang về thành phố Metsoke Dragot

Địa điểm được quan tâm

Khu vực nổi tiếng
Mineral Beach
Ahava Visitors Center

Khách sạn ở Metsoke Dragot

Metzoke Dragot Hostel

Các địa điểm gần đó

Miẕpe Shalem (1,1 km)
‘Ein Fashkha (15 km)
Za‘tarah (16 km)