Destinos

Selecciona un hotel de la lista. También puedes buscar hoteles en la página de la ciudad de Komatsu

Más tipos de establecimiento

Hoteles básicos

Hoteles en Komatsu

Hoshi
APA Hotel Komatsu
Comfort Hotel Komatsu
Komatsu Grand Hotel
Route Inn Grantia Komatsu Airport (Formerly Hotel Grantia Komatsu Airport)
Nagata Weekly Mansion
Weekly Mansion Harasan Nishikarumi

Localidades en los alrededores

Yawata (3 km)
Atakamachi (3.5 km)
Birugawamachi (4 km)
Ataka-shimmachi (4.5 km)
Kushimachi (4.7 km)
Nigoriike (5.8 km)
Terai (5.8 km)
Hama-samimachi (6.3 km)
Kōda (6.3 km)
(7.1 km)
Awazumachi (7.4 km)
Iwabuchi (7.7 km)
Shimbo (8.3 km)
Ikiri (9.7 km)
Mikawa (9.7 km)
Katayamazu (10.5 km)
Shinohara (10.5 km)
Iburihashi (11 km)
Mizushimamachi (11 km)
Hashitate (13.1 km)
Ogoyamachi (13.4 km)
Bekku (14.5 km)
Yamashiro (15 km)
Gōzu (15.1 km)