Destinazioni

Seleziona l'hotel dalla lista. Oppure cerca gli hotel su Pagina della città di Naruto

Luoghi di interesse

Musei
Ohtsuka International Art Museum
Parchi
Naruto Park

Hotel Naruto

Naruto Kaigetsu
Ryokan Koen Mizuno, Naruto

Centri abitati nelle vicinanze

Tosadomari (0 km)
Muya (0 km)
Hayashisaki (0 km)
Akinokami (3.6 km)
Kagasuno (8.1 km)
Tottori (9.6 km)
Karumo (9.6 km)
Ibi (9.6 km)
Takabo (9.6 km)
Kawasaki (9.9 km)
Anaga (10.4 km)
Ama (10.8 km)
Honjō (11.3 km)
Bandō (11.4 km)
Niō (11.8 km)
Fukura (11.8 km)
Maruyama (12 km)
Minami-maegawamachi (12.7 km)
Orino (12.9 km)
Mandaimachi (13.8 km)
Sumiyoshi-hommachi (13.8 km)
Kashū (14.3 km)
Nishi-shimmachi (14.4 km)
Shōmachi (14.4 km)