จุดหมาย

เลือกโรงแรมที่ท่านต้องการจากรายชื่อ. หรือค้นหาโรงแรมบน หน้าของเมือง Dūmele

โรงแรมใน Dūmele

Guest House Ziedkalni

สถานที่ใกล้เคียง

Folmaņi (2.7 km)
Riepaldi (3 km)
Vīdale (4.2 km)
Melnsils (4.4 km)
Aizklaņi (4.4 km)
Vaureji (4.8 km)
Ezermuiža (4.8 km)
Lauki (5.9 km)
Cirsti (6.2 km)
Uši (6.8 km)
Rigzemji (7 km)
Muņi (7.5 km)
Kangari (8.1 km)
Puriņi (8.4 km)
Saunags (8.4 km)
Pitrags (8.9 km)
Pernītes (8.9 km)
Lauļi (8.9 km)
Roči (9.3 km)
Vaide (9.5 km)
Kurpnieki (9.5 km)
Grūži (9.7 km)
Emarkalni (10.5 km)
Rukši (11.4 km)