Điểm đến

Chọn khách sạn của bạn từ danh sách. Hoặc tìm khách sạn trên Trang về thành phố Chala

Nhiều loại khách sạn hơn

Các khách sạn ven biển

Khách sạn ở Chala

Meridian Playa Grande
Hotel Puerto Inka

Các địa điểm gần đó

Parara (6.6 km)
Josefita (8.4 km)
Chala Viejo (11.6 km)
Champeque (13.3 km)
Hacienda Parcoy (14.3 km)
Los Sauces (14.3 km)
Aiparipa (14.3 km)
El Castillo (14.5 km)
Tambo (14.6 km)
Atiquipa (14.7 km)
Chococco (14.8 km)
Castillo (15.6 km)
Angostura (15.7 km)