Điểm đến

Chọn khách sạn của bạn từ danh sách. Hoặc tìm khách sạn trên Trang về thành phố Pilzno

Khách sạn ở Pilzno

Taurus Pilzno
Gospoda U 7 Zbójów

Các địa điểm gần đó

Słotowa (2,2 km)
Gołęczyna (3,6 km)
Zagórze (3,9 km)
Dobrków (4 km)
Budyń (4 km)
Parkosz (4,4 km)
Bielowy (4,4 km)
Jaworze Dolne (4,8 km)
Jaworze Górne (5,1 km)
Lipiny (5,6 km)
Dzwonowa (5,6 km)
Rędziny (5,6 km)
Borki (6 km)
Grabówka (6 km)
Gorzejowa (6 km)
Zajączkowice (6 km)
Dęborzyn (6 km)
Lubcza (6 km)
Zwiernik (6,2 km)
Podgrodzie (6,6 km)
Wola Lubecka (7 km)
Gębiczyn (7,2 km)
Kamienica Dolna (7,3 km)
Łęki Górne (8,5 km)
Chọn ngày nhận phòng
Chọn ngày trả phòng
Đang tải

Nhập địa chỉ email và chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn xác nhận đặt phòng

Hãy nhập địa chỉ email có giá trị

Chúng tôi sẽ gửi lại xác nhận đặt phòng bạn yêu cầu tới

Vui lòng lưu ý việc gửi email có thể mất tới 10 phút

Xin lỗi bạn, chúng tôi không thể gửi lại được xác nhận đặt phòng bạn yêu cầu