Điểm đến

Chọn khách sạn của bạn từ danh sách. Hoặc tìm khách sạn trên Trang về thành phố Arecibo

Nhiều loại khách sạn hơn

Căn hộ

Địa điểm được quan tâm

Công viên
Arecibo Lighthouse & Historical Park

Khách sạn ở Arecibo

Arecibo Inn
Sol del Atlantico
Toque al Atlantico

Các địa điểm gần đó

San Luis (0.6 km)
Los Colericas (1.3 km)
Santa Barbara (1.3 km)
Las Mercedes (1.9 km)
Oceanview (2.1 km)
Joya de los Santos (2.3 km)
Monte Grande (2.5 km)
El Coto (2.5 km)
San Francisco (2.7 km)
Obrero (2.8 km)
Higuillales (3.2 km)
Oriente (3.5 km)
Jardines de Arecibo (3.7 km)
Radioville (3.8 km)
Las Claras (3.8 km)
Barranca (4.1 km)
Hato Abajo (4.3 km)
Domingo Ruiz (4.7 km)
Central Los Canos (5 km)
Las Cunetas (5.1 km)
Santana (5.6 km)
La Guinea (5.7 km)
Buena Vista (5.8 km)
El Dique (5.9 km)