Destinations

Select your hotel from the list Or search for hotels on the City page of Aleksandrovo

Places of Interest

Ski Lifts
SK Chekeril

Hotels in Aleksandrovo

Sport Complex Chekeril

Places nearby

Shud'ya (1.5 miles)
Petropavlovka (2.8 miles)
Ludorvay (3.1 miles)
Kurekovo (3.8 miles)
Sepych (4.2 miles)
Varaksino (4.6 miles)
Bol'shaya Ven'ya (4.9 miles)
Staryy Chul'tem (6.3 miles)
Novyy Chul'tem (6.6 miles)
Chuzh'yalovo (6.9 miles)
Podshivalovo (7.1 miles)
Zarya (7.3 miles)
Mozhvay (7.6 miles)
Verkhniy Chul'tem (7.7 miles)
Lyulli (7.8 miles)
Polevoy (7.9 miles)
Trudpchela (7.9 miles)
Verkhneye Podshivalovo (8.3 miles)
Pyatiletka (8.3 miles)
Kamennoye (8.6 miles)
Volozhka (8.6 miles)
Sovetsko-Nikol'skoye (8.8 miles)
Shaberdino (9 miles)
Meshcheryaki (9.1 miles)