Reiseziele

Wählen Sie ein Hotel aus der Liste Oder suchen Sie Hotels auf der Seite der Stadt Kamenolomni

Hotels in Kamenolomni

Cava di Pietra

Orte in der Nähe

Novo-Antonovka (1,1 km)
Maksimovo-Novogrushevskiy (2,2 km)
Popov (3,3 km)
Nezhdannaya (6,4 km)
Gavrilovskiy (6,8 km)
Kostikov (7,6 km)
Novaya Antonovka (8 km)
Privol'nyy (8,7 km)
Mar'yevka (9,5 km)
Krasnyy Luch (10,8 km)
Yagodinka (10,9 km)
Krasnaya Kadamovka (10,9 km)
Markin (10,9 km)
Novo-Aleksandrovka (11,6 km)
Sidoro-Kadamovskaya (12,1 km)
Nikitovka (12,1 km)
Krasnyy Kut (13,1 km)
Budënnyy (13,1 km)
Duvanovskiy (13,2 km)
Nizhne-Ayutinskiye (13,5 km)
Novogrigor'yevka (13,5 km)
Millerov (13,8 km)
Danilovka (14 km)
Artëmovskiy (14,1 km)