Bestemmingen

Kies een hotel uit de lijst Of zoek hotels op de pagina van de stad Shelehov

Hotels in Shelehov

Hostel Shelehov

Nabijgelegen bestemmingen

Olkha (4,5 km)
Baklashi (4,8 km)
Maksimovshchina (8,4 km)
Pionersk (9,8 km)
Chistyye Klyuchi (10,8 km)
Vvedenshchina (11,2 km)
Khanchinskiy (14,7 km)
Bol'shoy Lug (14,8 km)