Destinos

Selecciona un hotel de la lista. También puedes buscar hoteles en la página de la ciudad de Králiky

Lugares de interés

Lugares de interés
SKI Krahule
Mine in Kremnica
Monumentos
Kremnica Town Castle
Svatojansky Church
Museos
Central Slovakian Gallery
Remontes
Sedacka Skalka Arena

Hoteles en Králiky

Chata nad Kralikami

Localidades en los alrededores

Jabriková (3.1 km)
Kordíky (3.7 km)
Horné Pršany (5.2 km)
Riečka (5.2 km)
Dolné Pršany (5.2 km)
Skubín (6.1 km)
Podlavice (6.4 km)
Radvaň (7.6 km)
Kráľová (7.6 km)
Horný Turček (7.6 km)
Kremnička (8.2 km)
Svätý Jakub (8.2 km)
Uľanka (8.3 km)
Kremnické Bane (8.6 km)
Kostiviarska (8.8 km)
Nový Svet (9.2 km)
Dolné Rakytovce (9.2 km)
Dolný Turček (9.3 km)
Veterník (9.3 km)
Iliaš (9.3 km)
Harmanec (9.4 km)
Nevoľné (9.6 km)
Rudlová (9.9 km)
Peťová (10.2 km)