Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Nuku‘alofa

More hotel types

Bed and Breakfasts
Family Hotels
Lodges
Hotels with Pools
Beach Hotels
Business Hotels
Resorts

Hotels in Nuku‘alofa

Little Italy Hotel
Villa Apartments, Nuku‘alofa
Emerald Hotel & Restaurant
Fafa Island Resort
JeZami Hotel Tonga
Loumaile Lodge
The Tropical Villa, Nuku‘alofa
Waterfront Lodge, Nuku‘alofa
Royal Sunset Island Resort
Villa Lodge, Nuku‘alofa
'Utu' One - Christian B&B
Green Lodge
Dayspring Lodge
Malau Lodge, Nuku‘alofa
NOA Guest House

Places nearby

Hofoa (1.1 miles)
Havelu (1.6 miles)
Puke (2.1 miles)
Nukuhetulu (2.3 miles)
Folaha (2.6 miles)
Ha‘ateiho (3.1 miles)
Veitongo (3.6 miles)
Pea (4.1 miles)
Longoteme (4.1 miles)
Nukuleka (4.5 miles)
Makaunga (4.5 miles)
Vaini (4.6 miles)
Holonga (4.7 miles)
Kolofuu (5.1 miles)
Fatai (5.3 miles)
Lakepa (5.5 miles)
Tokomololo (5.5 miles)
Alaki (5.5 miles)
‘Utulau (5.5 miles)
Malapo (5.6 miles)
Hoi (5.8 miles)
Ha‘akame (6.4 miles)
Mu‘a (6.4 miles)
Talafo‘ou (6.4 miles)