Bestemmingen

Kies een hotel uit de lijst. Of zoek hotels op de pagina van de stad Berezovka

Hotels in Berezovka

Chateau Royal Hotel

Nabijgelegen bestemmingen

Khomyakuv (0,9 km)
Bratkivtsi (2,6 km)
Cherniyiv (3,5 km)
Zaberezhe (4,3 km)
Ivanikovka (4,7 km)
Radcha (4,7 km)
Chukaluvka (4,8 km)
Melʼniki (5,4 km)
Lypivka (5,6 km)
Tysmenychany (5,8 km)
Opryshovtse (6,5 km)
Khryplin (7,1 km)
Pokhuvka (7,5 km)
Markovtsy (7,7 km)
Drogomirchany (8 km)
Lysetsʼ (8,1 km)
Barytuvka (8,1 km)
Baby (8,3 km)
Sitaneruvka (8,3 km)
Kaminne (8,3 km)
Krykhivtsi (8,6 km)
Myketynʼtse (9,3 km)
Patsykov (9,5 km)
Staryy Lysetsʼ (9,6 km)