Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Borshchiv

Hotels in Borshchiv

Hotel Gostynniy Dvir

Places nearby

Slobodka-Mushkatovka (2.3 miles)
Veshkhnyakovtse (2.5 miles)
Volkovtsy (2.8 miles)
Pishchatynʼtse (3.2 miles)
Vysushka (3.2 miles)
Stshalkovtse (3.8 miles)
Kozachizna (4.1 miles)
Lanivtsi (4.6 miles)
Skovyatin (4.7 miles)
Sapogov (4.9 miles)
Rudka (5.1 miles)
Glubochek (5.4 miles)
Ivankov (5.4 miles)
Oleyëvo-Korolëvka (5.5 miles)
Zelinʼtse (6.2 miles)
Merlava (6.2 miles)
Konstantsʼya (6.3 miles)
Shyshkovtse (7 miles)
Khudiyevtsy (7 miles)
Yurʼyampolʼ (7 miles)
Ozeryany (7.1 miles)
Turilʼche (7.2 miles)
Nizhneye Krivche (7.3 miles)
Tarnavka (7.3 miles)