Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Horodenka

Hotels in Horodenka

Hotel Deluxe
Stariy Zamok

Places nearby

Glushkovskoye (2 miles)
Chernyatyn (2.4 miles)
Serafintsi (2.8 miles)
Yaseniv-Pilʼnyy (3 miles)
Strelʼcheye (3.2 miles)
Probabnyy (3.8 miles)
Babin (5.4 miles)
Torgovytsya (5.8 miles)
Valʼnitsa (5.9 miles)
Rashkuv (5.9 miles)
Gorodnitsa (6.2 miles)
Verbovtsy (6.4 miles)
Potochyshche (6.5 miles)
Tyshkivtsi (6.6 miles)
Zelënyy Gay (6.9 miles)
Vymushuv (6.9 miles)
Ivano-Zolot (7 miles)
Toporovtsy (7 miles)
Semakovtsy (7 miles)
Bilka (7 miles)
Soroka (7 miles)
Peredivane (7.2 miles)
Rudolʼfodorf (7.3 miles)
Oleyëva Kornyuv (7.6 miles)