Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Kolodezhno

Hotels in Kolodezhno

Shelter Club Hotel & Spa

Places nearby

Voloshki (2.2 miles)
Budyshche (2.4 miles)
Lyubitov (2.7 miles)
Belin (3.5 miles)
Kolodnitsa (4.1 miles)
Vulʼka (4.3 miles)
Verbka (4.5 miles)
Voronna (4.8 miles)
Vulʼka Lyubitovska (5 miles)
Rokitnitsa (5.8 miles)
Belashov (5.8 miles)
Stebli (5.9 miles)
Drozdni (6.4 miles)
Ukhovetsk (6.7 miles)
Koloniya Radomlʼ (6.8 miles)
Khorodelets (7.3 miles)
Marʼyanuvka (7.3 miles)
Skulin (7.8 miles)
Lyublinets (7.9 miles)
Zadibi (8 miles)
Bytenʼ (8 miles)
Dubovoye (8.2 miles)
Khushin (8.2 miles)
Radoshin (8.3 miles)