Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Lazeshchyna

Hotels in Lazeshchyna

Alisa

Places nearby

Kozʼmeshchek (5.2 miles)
Pod Pogarskim (5.3 miles)
Chorna Tysa (5.3 miles)
Kevelovo (5.4 miles)
Polyanitsa Popovichevskaya (5.8 miles)
Surdok (6.8 miles)
Kremintsi (8.6 miles)