Destinations

Select your hotel from the list Or search for hotels on the City page of Obariv

Hotels in Obariv

Park Hotel Switzerland

Places nearby

Stavki (0.7 miles)
Gorodok (2.4 miles)
Korpiluvka (2.7 miles)
Zolotyyuv (2.9 miles)
Koloniya Yadvipolʼ (2.9 miles)
Velʼki Oleksin (3.1 miles)
Tynnoye (3.8 miles)
Koloniya Mikhalyuvka (4.3 miles)
Broniki (4.5 miles)
Khotin (4.5 miles)
Shpanov (4.5 miles)
Kzhiviche (4.5 miles)
Begenʼ (4.7 miles)
Verkhovsk (4.9 miles)
Yaseninichi (5 miles)
Basov Kut (5 miles)
Dyadʼkovichi (5.6 miles)
Metkov (5.8 miles)
Barmaki (5.9 miles)
Koloniya Aleksandruvka (6.2 miles)
Vydumka (6.3 miles)
Khutor Belovske (6.3 miles)
Novy Dvur (6.4 miles)
Makotety (6.6 miles)