Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Oriv

Hotels in Oriv

Karpatski Polonyny

Places nearby

Yamelʼnitsa (2.4 miles)
Verkhnyaya Stynava (4.9 miles)
Podgorodtsy (5.4 miles)
Rovin (6.3 miles)
Korchin (6.5 miles)
Krushelʼnitsa (6.6 miles)
Ulichnoye (6.6 miles)
Gassendorf (6.6 miles)
Sopot (6.7 miles)
Tustanovitse (6.9 miles)
Verkhneye Sinevidnoye (7.1 miles)
Mrazhnitsa (7.2 miles)
Boryslav (7.7 miles)
Stebnik (7.7 miles)
Dolgoye (7.7 miles)
Tyshovnitsa (7.8 miles)
Nizhnyaya Stynava (7.9 miles)
Lyubintsy (8.1 miles)
Lokets (8.3 miles)
Gubiche (9.1 miles)
Novyy Kropivnik (9.2 miles)
Gornoye (9.8 miles)
Rybnik (9.8 miles)