Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Pasika

Hotels in Pasika

Zakarpatskiy Oazis

Places nearby

Nizhnyaya Grabovnitsa (3.3 miles)
Brestov (3.5 miles)
Golubinoye (3.8 miles)
Chynadiyovo (4.6 miles)
Letsovitsa (4.7 miles)
Obava (4.7 miles)
Bystritsa (5.5 miles)
Stroynoye (6.1 miles)
Nizhnyaya Viznitsa (6.2 miles)
Klenovets (6.5 miles)
Nelipyno (6.5 miles)
Babichi (6.9 miles)
Verkhnyaya Viznitsa (7 miles)
Fridʼyeshovo (7.2 miles)
Kolʼchyno (7.6 miles)
Kuchava (7.9 miles)
Sasovka (8 miles)
Stanovo (8.2 miles)
Tibava (8.5 miles)
Verkhniy Koropets (8.7 miles)
Ploskoye (9.2 miles)
Olenʼovo (9.3 miles)
Zagatʼye (9.5 miles)
Novoselitsa (9.5 miles)