Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Plave

Hotels in Plave

Panska Sadyba Hotel

Places nearby

Tukholʼka (2.8 miles)
Lavochnoye (3.2 miles)
Oryava (4.7 miles)
Oporetsʼ (4.8 miles)
Zhupany (5.7 miles)
Golovetsk (6 miles)
Klimets (6.2 miles)
Verkhnyachka (6.3 miles)
Kozevo (7 miles)
Smozhe (7 miles)
Khashchovanoye (7.5 miles)
Svalyavka (8.2 miles)
Verkhniy Studenyy (8.2 miles)
Verkhne-Studënyy (8.2 miles)
Skotarskoye (8.4 miles)
Knyazevka (8.4 miles)
Krasnoye (8.9 miles)
Lazy (8.9 miles)
Verbyazh (9 miles)
Broshnev (9.3 miles)
Nizhnyaya Rozhanka (9.4 miles)
Verkhnyaya Rozhanka (9.4 miles)
Zavadka (9.5 miles)