Destinazioni

Seleziona l'hotel dalla lista. Oppure cerca gli hotel su Pagina della città di Shidnytsya

Più tipi di alloggio

Resort
Hotel benessere

Hotel Shidnytsya

Kievskaya Russ Resort
Respect SPA Hotel

Centri abitati nelle vicinanze

Novyy Kropivnik (3 km)
Mrazhnitsa (3 km)
Zazhitse (5.2 km)
Lokets (5.7 km)
Staryy Kropivnik (6 km)
Rybnik (6.6 km)
Opaka (6.6 km)
Boryslav (7.4 km)
Dolgoye (7.4 km)
Rovin (7.8 km)
Tustanovitse (9.1 km)
Sopot (9.6 km)
Popele (9.6 km)
Bystzhitsa (10.4 km)
Zalokets (10.4 km)
Maydan (10.5 km)
Podgorodtsy (10.5 km)
Lastovka (10.9 km)
Yasenitsa-Solʼnaya (11.2 km)
Gubiche (11.8 km)
Yamelʼnitsa (12.2 km)
Podbuzh (13.3 km)
Smolʼnaya (13.3 km)
Goloveskoye (13.4 km)