Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Solochin

More hotel types


Hotels in Solochin

Kvitka Polonyny Apartments
Kvitka Tsentr

Places nearby

Golubinoye (2.4 miles)
Nelipyno (4.2 miles)
Uklin (4.8 miles)
Ganʼkovitsa (4.8 miles)
Suskovo (5 miles)
Ploskoye (5.3 miles)
Sasovka (5.5 miles)
Olenʼovo (5.7 miles)
Stroynoye (5.8 miles)
Tibava (6.8 miles)
Turʼya Bystraya (7.9 miles)
Nizhnyaya Grabovnitsa (8.1 miles)
Brestov (8.5 miles)
Obava (9.2 miles)
Verkhnyaya Grabovnitsa (9.3 miles)
Dusyno (9.3 miles)
Letsovitsa (9.8 miles)
Chynadiyovo (9.9 miles)
Turʼya Polyana (9.9 miles)