Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Strelki

Hotels in Strelki

Edem Resort & SPA, Strelki

Places nearby

Stshalki (1.2 miles)
Volove (1.4 miles)
Bobrka (1.4 miles)
Stoki (1.9 miles)
Shpylʼchyna (1.9 miles)
Mostyshche (2.4 miles)
Podgorodishche (3.5 miles)
Lany (3.5 miles)
Khoryshne (3.7 miles)
Sarniki (3.8 miles)
Romanov (3.8 miles)
Grinyuv (4.1 miles)
Voloshchizna (4.4 miles)
Velikiye Glebovichi (4.4 miles)
Sedliska (4.6 miles)
Kotsurov (4.8 miles)
Khodorkovtsy (4.8 miles)
Khoderkovtse (4.8 miles)
Svirzh (5.2 miles)
Ganachuvka (5.7 miles)
Khlebovitse Sʼvizhske (5.7 miles)
Pyatnichany (5.8 miles)
Sokolovka (5.8 miles)
Lyubeshka (5.9 miles)