Điểm đến

Chọn khách sạn của bạn từ danh sách. Hoặc tìm khách sạn trên Trang về thành phố Hà Giang

Nhiều loại khách sạn hơn

Resort

Khách sạn ở Hà Giang

Ecolodge Pan Hou Village
Truong Xuan Resort

Các địa điểm gần đó

Làng Me (2.5 km)
Phương Dô (2.5 km)
Làng Xa (3.4 km)
Làng Lap (3.7 km)
Làng Luo (3.9 km)
Bản Kin (4 km)
Na Lang (4.1 km)
Bản Tham (5.1 km)
Na Sao (5.4 km)
Làng Tchoung (5.5 km)
Làng Ha (5.5 km)
Lan Hung (5.8 km)
Long Bon (6.3 km)
Khon Guong (6.9 km)
Làng Suong (7 km)
Bản Na Dinh (7.6 km)
Làng Koung (7.6 km)
Coc Phuong (8.2 km)
Bản Hou (8.8 km)
Bản Cam (8.8 km)
Yau Vai (9 km)
Bản Man (9 km)
Nam Uieu (9.3 km)
Coc Chu (9.9 km)