Reiseziele

Wählen Sie ein Hotel aus der Liste. Oder suchen Sie Hotels auf der Seite der Stadt Rach Gia

Orientierungspunkte

Häfen
Rach Gia Harbour
Sehenswürdigkeiten
Tam Bao Pagoda

Hotels in Rach Gia

Hoa Binh Rach Gia Resort
An An Hotel
Palace Hotel
Sea Stars Hotel
Hiep Thuan Hotel

Orte in der Nähe

Xóm Vĩnh Thanh (0 km)
Xóm Rạch Giồng (2.5 km)
Thôn Vĩnh Thanh (2.5 km)
Ấp Rạch Giồng (3.7 km)
Ấp Tân Ðiền (4.1 km)
Ấp Vĩnh Lạc (4.2 km)
Xóm Rạch Vây Ốc (4.2 km)
Ấp Rạch Mẹo (4.2 km)
Thôn Vĩnh Thông (4.2 km)
Xóm Tà Bết (4.5 km)
Xóm Tà Rố (4.9 km)
Xóm Sóc Suông (5.2 km)
Ấp Hòa Phước (5.8 km)
Ấp Ông Hiền (6.1 km)
Ấp Trà Một (6.6 km)
Thôn Mỹ Hưng (6.6 km)
Ấp Tà Keo (6.7 km)
An Hòa (6.7 km)
Mông Thọ (7.8 km)
Ấp Khúc Cung (7.8 km)
Ấp Giầy Heo (7.8 km)
Ap Rạch Soi (8.1 km)
Kott Soc (8.2 km)
Ấp Tà Keo (1) (8.3 km)