Kohteet

Valitse hotellisi listasta. Tai etsi hotelleja seuraavan kaupungin sivuilta: Vinh

Hotellit kohteessa Vinh

Muong Thanh Song Lam Hotel
Saigon Kim Lien Hotel

Paikat lähellä kohdetta

Yên Vinh (0 km)
Yên Thinh (1) (0 km)
Xóm Ngoai (1,8 km)
Xuân Ðài (1,9 km)
Yên Tho (1) (1,9 km)
Phúc Long (2,6 km)
Xuân Thình (2,6 km)
Ngoc Hot (2,6 km)
Yên Dung (1) (3,5 km)
Yên Xa (3,7 km)
Van Chan (3,7 km)
Yên Pháp (3,7 km)
Thành Công (3,7 km)
Xuân Thủy (2) (3,7 km)
Yên Ðũng Thương (3,9 km)
Lóc Ða (3,9 km)
Yèn Ðung Hạ (3,9 km)
Bến Thủy (3,9 km)
Ngô Xa (4,1 km)
Phan Thôn (4,1 km)
Yen Dong (4,1 km)
Duc Thinh (5,1 km)
Lộc Chấu (5,1 km)
Gia Hòa (5,1 km)