ค้นหาจุดหมายตามความสนใจ

เบรเกนซ์ ออสเตรีย, โฟราร์ลแบร์ก

เหตุผลสำคัญที่ควรไปที่นี่:

 • วัฒนธรรม (76)
 • เมืองเก่า (62)
 • ทะเลสาบ (49)
 • ช้อปปิ้ง (48)
 • ภูเขา (35)
 • ธรรมชาติ (33)
 • ทิวทัศน์ (33)
 • พิพิธภัณฑ์ (32)
 • ขี่จักรยาน (30)
 • พักผ่อน (29)

เบรเกนซ์ได้รับคะแนนสูงว่าเหมาะสำหรับชมวิว โดยผู้เดินทาง 1 ท่านจากไทย!

อยากรู้เคล็ดลับเฉพาะและน่าสนใจจากผู้เดินทางซึ่งรู้เกี่ยวกับเบรเกนซ์ไหม?

 • วัฒนธรรม 76 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ประสบการณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมหาได้จากที่ใดในเบรเกนซ์?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "วัฒนธรรม" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 76 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • เมืองเก่า 62 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

สถานที่ใดดีที่สุดสำหรับเดินชมย่านเมืองเก่าของเบรเกนซ์?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "เมืองเก่า" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 62 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • ทะเลสาบ 49 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

บอกหน่อยว่าวิธีใดดีที่สุดสำหรับสำรวจทะเลสาบในเบรเกนซ์

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "ทะเลสาบ" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 49 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • ช้อปปิ้ง 48 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ลองบอกว่าผู้อื่นจะชื่นชอบการช้อปปิ้งในเบรเกนซ์เหมือนที่ท่านได้สัมผัสอย่างไร

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "ช้อปปิ้ง" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 48 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • ภูเขา 35 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

คำแนะนำที่ไม่ควรพลาดเพื่อที่จะได้เพลิดเพลินเทือกเขาในเบรเกนซ์คืออะไร?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "ภูเขา" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 35 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • ธรรมชาติ 33 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ท่านจะบอกอะไรแก่ผู้รักธรรมชาติเกี่ยวกับเบรเกนซ์?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "ธรรมชาติ" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 33 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • ทิวทัศน์ 33 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ทิวทัศน์ของเบรเกนซ์ทำให้ท่านรู้สึกดีเช่นไร?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "ทิวทัศน์" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 33 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • พิพิธภัณฑ์ 32 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ท่านค้นพบอะไรเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเบรเกนซ์ซึ่งไม่มีในหนังสือท่องเที่ยวทั่วไป?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "พิพิธภัณฑ์" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 32 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • พักผ่อน 29 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หรือไม่? ลองเล่าเกี่ยวกับว่าช่วงเวลาผ่อนคลายที่ท่านโปรดปรานที่สุด

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "พักผ่อน" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 29 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • อาหาร 27 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ทำไมท่านอยากแนะนำให้ลองชิมอาหารในเบรเกนซ์?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "อาหาร" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 27 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • การเดินเขา 26 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

มีคำแนะนำที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ไต่เขาครั้งแรกในเบรเกนซ์ไหม?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "การเดินเขา" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 26 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • โอเปรา 24 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

มีอะไรน่าสนใจที่ไม่ควรพลาดก่อนชมโอเปราในเบรเกนซ์?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "โอเปรา" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 24 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • เดิน 17 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ทำไมเบรเกนซ์จึงเหมาะกับการเดินสำรวจมากที่สุด?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "เดิน" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 17 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • การแสดงสด 14 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

มีอะไรในเบรเกนซ์ที่จะทำให้เราขยับตามจังหวะเสียงเพลง?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "การแสดงสด" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 14 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • เงียบสงบ 13 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ร่วมบอกต่อสถานที่เงียบสงบบรรยากาศดีในเบรเกนซ์

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "เงียบสงบ" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 13 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • อาหารกูร์เมต์ 12 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

เบรเกนซ์เป็นจุดหมายที่ควรลิ้มลองมื้ออาหารสุดประทับใจหรือไม่? โปรดบอกเราว่าเพราะเหตุใด

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "อาหารกูร์เมต์" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 12 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • ชมวิว 12 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

ท่านเพลิดเพลินกับการชมเบรเกนซ์โดยเลี่ยงคนพลุกพล่านได้อย่างไร?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "ชมวิว" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 12 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

 • อาทิตย์ลับฟ้า 12 บอกต่อ
 • ยังไม่มีคำตอบ

วิธีใดดีที่สุดสำหรับชมพระอาทิตย์ตกในเบรเกนซ์?

เราทราบว่าเบรเกนซ์เหมาะสำหรับ "อาทิตย์ลับฟ้า" ผู้เข้าพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ 12 ท่านบอกต่อเช่นนั้น ทว่ายังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้

เป็นคนแรกที่ตอบคำถาม! จอง พักผ่อน จากนั้นบอกต่อว่าท่านพบอะไรบ้าง

ดูที่พักในเบรเกนซ์ตอนนี้เลย

เพื่อใช้คุณลักษณะนี้

ไม่มีบัญชีหรือ?

เลือกวันที่เช็คอิน
เลือกวันที่เช็คเอาท์
กำลังโหลด

ป้อนที่อยู่อีเมลของท่านและเราจะส่งข้อมูลยืนยันการจองให้

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

เราส่งข้อมูลยืนยันการจองตามที่ท่านร้องขอไปยัง แล้ว

โปรดทราบว่าการส่งอีเมลอาจใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ขออภัยค่ะ เราไม่สามารถส่งข้อมูลยืนยันการจองตามที่ท่านร้องขอได้