Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Shopping (53)
 • Negosyo (53)
 • Karnibal (39)
 • Mga Taong Magiliw (38)
 • Food (24)
 • Mga Restaurant (15)
 • Nightlife (11)
 • Gourmet Food (8)
 • Lokal na Pagkain (6)
 • Beach (5)
 • Shopping 53 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan kung ano ang nagugustuhan ng mga kagaya mo sa pagsya-shopping sa Barranquilla.

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Shopping" — sinabi sa amin ito ng 53 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Negosyo 53 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano maisisingit ang sightseeing kung may business trip ka sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Negosyo" — sinabi sa amin ito ng 53 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Mga Taong Magiliw 38 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Barranquilla? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Mga Taong Magiliw" — sinabi sa amin ito ng 38 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Food 24 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Kamusta naman ang mga kainan sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Food" — sinabi sa amin ito ng 24 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Mga Restaurant 15 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan dapat pumunta para kumain kung ayaw mong mapadpad sa mga "tourist traps?"

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Mga Restaurant" — sinabi sa amin ito ng 15 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Nightlife 11 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang dapat mong iwasan para masulit ang nightlife sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Nightlife" — sinabi sa amin ito ng 11 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Gourmet Food 8 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Barranquilla ba ang lugar ng masasarap na pagkain? Sabihin sa amin kung bakit.

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Gourmet Food" — sinabi sa amin ito ng 8 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Lokal na Pagkain 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit magaganda ang reviews sa mga pagkain sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Lokal na Pagkain" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Beach 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Iba iba ang dating ng salitang beach sa bawat tao. Ano ang pinakanaglalarawan sa beach sa Barranquilla para sa iyo?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Beach" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Mainit na Panahon 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang ginawa mo para pakibagayan ang init sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Mainit na Panahon" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Kultura 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan ba matatagpuan ang pinaka-authentic cultural experience sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Kultura" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Entertainment 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang pinakanakakatuwang bagay na nakita mo sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Entertainment" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Mag-shopping ng damit 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May iba pa bang puwedeng gawin sa Barranquilla maliban sa shopping?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Mag-shopping ng damit" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Mga Museo 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang natuklasan mo sa mga museum sa Barranquilla na wala sa mga guidebook?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Mga Museo" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Zoo 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Naaalagaan ba ang mga hayop sa Barranquilla? Anu-ano ang iyong mga nagustuhan at hindi masyadong nagustuhan sa lugar?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Zoo" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Turismo 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano binabago ng turismo ang Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Turismo" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Tranquility 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakatahimik na lugar sa Barranquilla at ibahagi ang good vibes nito.

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Tranquility" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Atmosphere 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano bang mayroon sa Barranquilla at ang daming tao ang nahuhumaling dito?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Atmosphere" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

 • Biyaheng Lungsod 3 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit hindi malilimutan ang city trip sa Barranquilla?

Alam naming maganda ang Barranquilla para sa "Biyaheng Lungsod" — sinabi sa amin ito ng 3 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Barranquilla ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?