Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Hiking (15)
 • Pagbibisikleta (10)
 • Kalikasan (9)
 • Kabundukan (6)
 • Paglalakad (6)
 • Kastilyo (5)
 • Pagrerelaks (5)
 • Mga Lawa (4)
 • Hiking 15 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong maipapayo mo sa mga first-time hikers sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Hiking" — sinabi sa amin ito ng 15 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Kalikasan 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang paligid sa Bernau am Chiemsee.

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Kalikasan" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Kabundukan 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang maipapayo mo para ma-enjoy ang mga bundok sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Kabundukan" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Paglalakad 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ang daming nagsasabing mas enjoy sa Bernau am Chiemsee kapag naglalakad?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Paglalakad" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Kastilyo 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Gaano kaganda ang pagkakarestore sa mga kastilyo sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Kastilyo" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Pagrerelaks 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Bernau am Chiemsee.

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Mga Lawa 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May maipapayo ka ba sa mga gustong tumuklas ng mga lawa sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Mga Lawa" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Paglalakad sa Bundok 3 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong maipapayo mo sa mga nagbabalak mag-hike sa mga bundok ng Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Paglalakad sa Bundok" — sinabi sa amin ito ng 3 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Pamamangka 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong klase ng pamamangka ang pinakaakma sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Pamamangka" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Mga Taong Magiliw 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Bernau am Chiemsee? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Mga Taong Magiliw" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Paglalayag 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang maipapayo mo sa mga gustong maglayag sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Paglalayag" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Paglalakad sa Kanayunan 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo masusulit ang paglilibot sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Paglalakad sa Kanayunan" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Wild Swimming 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano ba maghanap ng tagong beach sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Wild Swimming" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Water Sports 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May maipapayo ka ba para sa mga bagito pa lang sa water sport na dadayo sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Water Sports" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Beer 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan matatagpuan ang pinakamasarap na beer sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Beer" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Wildlife 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakanakakaaliw na hayop na nakita mo sa biyahe mo.

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Wildlife" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Kultura 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan ba matatagpuan ang pinaka-authentic cultural experience sa Bernau am Chiemsee?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Kultura" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Tranquility 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakatahimik na lugar sa Bernau am Chiemsee at ibahagi ang good vibes nito.

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Tranquility" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

 • Paglalakad sa Kalikasan 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano pa mapapangalagaan ng Bernau am Chiemsee ang likas na ganda nito?

Alam naming maganda ang Bernau am Chiemsee para sa "Paglalakad sa Kalikasan" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Bernau am Chiemsee ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?