Lý do du lịch hàng đầu:

 • Mua sắm (32)
 • Thư giãn (32)
 • Phong cảnh (16)
 • Đi thuyền (16)
 • Thiên nhiên (15)
 • Ngắm cảnh (14)
 • Lịch sử (9)
 • Đi bộ (9)
 • Đánh bạc (7)
 • Câu cá (7)

Bạn có tò mò muốn biết mẹo du lịch độc đáo và hấp dẫn từ những khách du lịch đã biết Gananoque?

 • Thư giãn 32 bình chọn

Kể cho chúng tôi nghe về những khoảnh khắc thư giãn nhất của bạn ở Gananoque.

Haytham
Haytham, Canada

29 ngày trước Báo cáo

the Boat
 • Mua sắm 32 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hãy diễn tả những điều mà du khách như bạn cảm thấy thích về việc mua sắm tại Gananoque.

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Mua sắm" — 32 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Phong cảnh 16 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Phong cảnh của Gananoque đem đến cho bạn cảm giác như thế nào?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Phong cảnh" — 16 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Đi thuyền 16 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hoạt động đi thuyền nào lý tưởng nhất ở Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Đi thuyền" — 16 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Thiên nhiên 15 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Miêu tả khung cảnh thiên nhiên ở Gananoque.

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Thiên nhiên" — 15 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Ngắm cảnh 14 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Làm cách nào để có thể chiêm ngưỡng các thắng cảnh ở Gananoque mà tránh được đám đông?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Ngắm cảnh" — 14 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Đi bộ 9 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao mọi người hay nói đi bộ là cách tốt nhất để khám phá Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Đi bộ" — 9 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Lịch sử 9 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì ở Gananoque đã làm sống lại những câu chuyện lịch sử?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Lịch sử" — 9 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Ẩm thực 7 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao bạn giới thiệu Gananoque về ẩm thực?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Ẩm thực" — 7 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Câu cá 7 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Bạn có cảm thấy điều gì khó chịu khi đi câu cá ở Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Câu cá" — 7 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Nhà hát 7 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Các vở diễn trong nhà hát ở Gananoque có hay như người ta nói không?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Nhà hát" — 7 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Đánh bạc 7 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì thực sự ấn tượng về sòng bạc ở Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Đánh bạc" — 7 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Leo núi 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Lời khuyên đầu tiên bạn sẽ dành cho người lần đầu leo núi ở Gananoque là gì?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Leo núi" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Tĩnh lặng 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hãy miêu tả về nơi tĩnh mịch nhất tại Gananoque và chia sẻ cảm xúc của bạn về nơi đó.

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Tĩnh lặng" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Người dân thân thiện 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao mọi người ở Gananoque thân thiện đến như vậy? Kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bạn.

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Người dân thân thiện" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Nông thôn 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì thú vị nhất trong miền đồng quê ở Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Nông thôn" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Chèo thuyền kayak 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao mọi người khuyên nên chèo thuyền kayak ở Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Chèo thuyền kayak" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Thể thao dưới nước 5 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Bạn sẽ chia sẻ mẹo gì cho những người mới tham gia chơi thể thao dưới nước ở Gananoque?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Thể thao dưới nước" — 5 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

 • Nhà hàng 4 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Mọi người nên đi đâu nếu không muốn ăn ở những quán ăn chỉ dành cho khách du lịch?

Chúng tôi biết Gananoque rất tuyệt về "Nhà hàng" — 4 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Gananoque ngay

để sử dụng chức năng này

Bạn chưa có tài khoản?

Danh sách của bạn
Chọn ngày nhận phòng
Chọn ngày trả phòng
Đang tải

Nhập địa chỉ email và chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn xác nhận đặt phòng

Hãy nhập địa chỉ email có giá trị

Chúng tôi sẽ gửi lại xác nhận đặt phòng bạn yêu cầu tới

Vui lòng lưu ý việc gửi email có thể mất tới 10 phút

Xin lỗi bạn, chúng tôi không thể gửi lại được xác nhận đặt phòng bạn yêu cầu