Flirsch Austria, Tyrol

Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Downhill Skiing (8)
 • Downhill Skiing 8 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang nangungunang dahilan para pumunta sa Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Downhill Skiing" — sinabi sa amin ito ng 8 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Pagrerelaks 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Flirsch.

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Paglalakad 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ang daming nagsasabing mas enjoy sa Flirsch kapag naglalakad?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Paglalakad" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Paglalakad sa Bundok 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong maipapayo mo sa mga nagbabalak mag-hike sa mga bundok ng Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Paglalakad sa Bundok" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Kanayunan 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang dinarayo ng mga tao sa countryside ng Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Kanayunan" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Hiking 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong maipapayo mo sa mga first-time hikers sa Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Hiking" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Mountain Biking 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang maipapayo mo sa mga bagitong biker na bibisita sa Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Mountain Biking" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Mountaineering 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May maipapayo ka ba sa mga mountaineer na balak pumunta sa Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Mountaineering" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Mga Taong Magiliw 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Flirsch? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Mga Taong Magiliw" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Photography 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Para sa iyo, anong larawan ang kumakatawan sa Flirsch?

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Photography" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

 • Tranquility 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakatahimik na lugar sa Flirsch at ibahagi ang good vibes nito.

Alam naming maganda ang Flirsch para sa "Tranquility" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Flirsch ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?