Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Pagrerelaks (7)
 • Kanayunan (6)
 • Pagrerelaks 7 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Limpley Stoke.

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 7 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Kanayunan 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang dinarayo ng mga tao sa countryside ng Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Kanayunan" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Magandang Tanawin 3 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong naging epekto sa iyo ng mga tanawin sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Magandang Tanawin" — sinabi sa amin ito ng 3 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Sightseeing 3 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo maiiwasan ang maraming tao kapag naglilibot ka sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Sightseeing" — sinabi sa amin ito ng 3 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Hiking 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong maipapayo mo sa mga first-time hikers sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Hiking" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Tranquility 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakatahimik na lugar sa Limpley Stoke at ibahagi ang good vibes nito.

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Tranquility" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Paglalakad 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ang daming nagsasabing mas enjoy sa Limpley Stoke kapag naglalakad?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Paglalakad" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Food 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Kamusta naman ang mga kainan sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Food" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Pangingisda 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May hindi ka ba nagustuhan sa pangingisda mo sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Pangingisda" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Gourmet Food 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Limpley Stoke ba ang lugar ng masasarap na pagkain? Sabihin sa amin kung bakit.

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Gourmet Food" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Nightlife 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang dapat mong iwasan para masulit ang nightlife sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Nightlife" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Biyaheng Lungsod 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit hindi malilimutan ang city trip sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Biyaheng Lungsod" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Romantiko 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano pinapatunayan ng Limpley Stoke na mali ang mga taong nagsasabing "romance is dead?"

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Romantiko" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Negosyo 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano maisisingit ang sightseeing kung may business trip ka sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Negosyo" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Stargazing 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo nahanap ang pinakamagandang lugar para mag-stargaze sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Stargazing" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Bird Watching 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anu anong mga ibon ang nakita mo sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Bird Watching" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Paglalakad sa Kanayunan 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo masusulit ang paglilibot sa Limpley Stoke?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Paglalakad sa Kanayunan" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

 • Paglalakad sa Kalikasan 1 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano pa mapapangalagaan ng Limpley Stoke ang likas na ganda nito?

Alam naming maganda ang Limpley Stoke para sa "Paglalakad sa Kalikasan" — sinabi sa amin ito ng 1 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Limpley Stoke ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?