Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Food (84)
 • Kasaysayan (73)
 • Kastilyo (40)
 • Shopping (36)
 • Arkitektura (36)
 • Pagrerelaks (26)
 • Kanayunan (24)
 • Mga Pamilihan (24)
 • Gourmet Food (19)
 • Paglalakad (18)

Kamusta naman ang mga kainan sa Ludlow?

Angela
Angela, United Kingdom

12 araw ang nakalipas Iulat

The old buildings history
 • Gourmet Food 19 ang nagrekomenda

Ludlow ba ang lugar ng masasarap na pagkain? Sabihin sa amin kung bakit.

Anne
Anne, United Kingdom

24 araw ang nakalipas Iulat

Mr Underhills
 • Kasaysayan 73 ang nagrekomenda

Anong mayroon sa Ludlow at buhay na buhay ang kasaysayan dito?

Sue
Sue, United Kingdom

20 araw ang nakalipas Iulat

Ludlow has a splendid castle and many Grade II listed buildings. The towns and villages around Ludlow are are quaint and have historical features.
 • Lumang Bayan 9 ang nagrekomenda

Ano ba ang magandang libutin sa lungsod ng Ludlow?

Alan
Alan, United Kingdom

16 araw ang nakalipas Iulat

Town Walls. Tudor and Georgian houses. Microcosm of urban life from 1100c to today.
 • Kultura 5 ang nagrekomenda

Saan ba matatagpuan ang pinaka-authentic cultural experience sa Ludlow?

Andrew
Andrew, United Kingdom

3 araw ang nakalipas Iulat

visiting the Castle at Ludlow, the various shops and restaurants/bars
 • Mga Pamilihan 24 ang nagrekomenda

May maipapayo ka ba pagdating sa pakikipagtawaran sa Ludlow?

Jeffrey
Jeffrey, United Kingdom

12 araw ang nakalipas Iulat

Have none - all fixed prices but fair .
 • Kastilyo 40 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Gaano kaganda ang pagkakarestore sa mga kastilyo sa Ludlow?

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Kastilyo" — sinabi sa amin ito ng 40 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Shopping 36 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan kung ano ang nagugustuhan ng mga kagaya mo sa pagsya-shopping sa Ludlow.

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Shopping" — sinabi sa amin ito ng 36 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Pagrerelaks 26 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Ludlow.

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 26 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Kanayunan 24 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang dinarayo ng mga tao sa countryside ng Ludlow?

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Kanayunan" — sinabi sa amin ito ng 24 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Paglalakad 18 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ang daming nagsasabing mas enjoy sa Ludlow kapag naglalakad?

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Paglalakad" — sinabi sa amin ito ng 18 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Mga Restaurant 17 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan dapat pumunta para kumain kung ayaw mong mapadpad sa mga "tourist traps?"

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Mga Restaurant" — sinabi sa amin ito ng 17 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Sightseeing 16 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo maiiwasan ang maraming tao kapag naglilibot ka sa Ludlow?

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Sightseeing" — sinabi sa amin ito ng 16 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Mga Taong Magiliw 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Ludlow? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Mga Taong Magiliw" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

 • Mag-shopping ng pagkain 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May bago ka bang nadiskubreng kainian sa huling biyahe mo sa Ludlow?

Alam naming maganda ang Ludlow para sa "Mag-shopping ng pagkain" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Ludlow ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?