Maghanap ng mga lugar ayon sa mga interes

Newark upon Trent United Kingdom, Nottinghamshire

Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Kasaysayan (16)
 • Shopping (12)
 • Mga Pamilihan (9)
 • Sightseeing (9)
 • Mga Restaurant (7)
 • Kastilyo (6)
 • Mga Pub (6)
 • Food (6)
 • Mga Monumento (5)
 • Mga Taong Magiliw (5)
 • Mga Restaurant 7 ang nagrekomenda
 • 2 sagot

Saan dapat pumunta para kumain kung ayaw mong mapadpad sa mga "tourist traps?"

Alan
Alan, United Kingdom

25 araw ang nakalipas Iulat

The weatherspoons was not too busy and our meal was excellent.
 • Kasaysayan 16 ang nagrekomenda

Anong mayroon sa Newark upon Trent at buhay na buhay ang kasaysayan dito?

Pamela
Pamela, United Kingdom

8 araw ang nakalipas Iulat

The castle and the old world shops
 • Mga Bar 1 ang nagrekomenda

Ano ang pinakanagustuhan mo sa mga pub crawl sa Newark upon Trent?

Dave
Dave, United Kingdom

5 araw ang nakalipas Iulat

Extremely friendly
 • Shopping 12 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan kung ano ang nagugustuhan ng mga kagaya mo sa pagsya-shopping sa Newark upon Trent.

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Shopping" — sinabi sa amin ito ng 12 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Sightseeing 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo maiiwasan ang maraming tao kapag naglilibot ka sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Sightseeing" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Mga Pamilihan 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May maipapayo ka ba pagdating sa pakikipagtawaran sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Mga Pamilihan" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Food 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Kamusta naman ang mga kainan sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Food" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Kastilyo 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Gaano kaganda ang pagkakarestore sa mga kastilyo sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Kastilyo" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Pagrerelaks 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Newark upon Trent.

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Mga Taong Magiliw 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Newark upon Trent? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Mga Taong Magiliw" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Mga Monumento 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit kapansin-pansin ang mga monumento sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Mga Monumento" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Lumang Bayan 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang magandang libutin sa lungsod ng Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Lumang Bayan" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Negosyo 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano maisisingit ang sightseeing kung may business trip ka sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Negosyo" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Magandang Tanawin 3 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong naging epekto sa iyo ng mga tanawin sa Newark upon Trent?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Magandang Tanawin" — sinabi sa amin ito ng 3 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Paglalakad 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ang daming nagsasabing mas enjoy sa Newark upon Trent kapag naglalakad?

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Paglalakad" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

 • Mga Sinaunang Landmark 2 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakamagandang ancient landmark sa Newark upon Trent.

Alam naming maganda ang Newark upon Trent para sa "Mga Sinaunang Landmark" — sinabi sa amin ito ng 2 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Newark upon Trent ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?