Preston United Kingdom, Lancashire

Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Shopping (78)
 • Nightlife (24)
 • Mag-shopping ng damit (16)
 • Biyaheng Lungsod (10)
 • Mga Restaurant (9)
 • Tranquility (8)
 • Food (8)
 • Kanayunan (7)
 • Fine Dining (6)
 • Negosyo (6)
 • Shopping 78 ang nagrekomenda
 • 1 sagot

Ilarawan kung ano ang nagugustuhan ng mga kagaya mo sa pagsya-shopping sa Preston.

Marion
Marion, United Kingdom

22 araw ang nakalipas Iulat

Everything is quite compact. You have all the main shops and parking within walking distance of each other and some nice places to eat nearby
 • Mga Taong Magiliw 6 ang nagrekomenda
 • 1 sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Preston? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Jo
Jo, Ireland

1 araw ang nakalipas Iulat

Down to earth, helpful and friendly.
 • Mag-shopping ng damit 16 ang nagrekomenda
 • 1 sagot

May iba pa bang puwedeng gawin sa Preston maliban sa shopping?

Carolyn
Carolyn, United Kingdom

26 araw ang nakalipas Iulat

Not really ! All big towns have basically the same range of shops !
 • Nightlife 24 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang dapat mong iwasan para masulit ang nightlife sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Nightlife" — sinabi sa amin ito ng 24 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Biyaheng Lungsod 10 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit hindi malilimutan ang city trip sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Biyaheng Lungsod" — sinabi sa amin ito ng 10 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Mga Restaurant 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan dapat pumunta para kumain kung ayaw mong mapadpad sa mga "tourist traps?"

Alam naming maganda ang Preston para sa "Mga Restaurant" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Food 8 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Kamusta naman ang mga kainan sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Food" — sinabi sa amin ito ng 8 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Tranquility 8 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan ang pinakatahimik na lugar sa Preston at ibahagi ang good vibes nito.

Alam naming maganda ang Preston para sa "Tranquility" — sinabi sa amin ito ng 8 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Kanayunan 7 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang dinarayo ng mga tao sa countryside ng Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Kanayunan" — sinabi sa amin ito ng 7 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Pagrerelaks 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Preston.

Alam naming maganda ang Preston para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Fine Dining 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit naiiba ang fine dining sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Fine Dining" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Negosyo 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano maisisingit ang sightseeing kung may business trip ka sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Negosyo" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Live Music 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang mayroon at napapasayaw ang mga bibisita sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Live Music" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Budget-friendly 5 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong ginawa mo para makatipid sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Budget-friendly" — sinabi sa amin ito ng 5 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Pampamilya 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong mayroon sa Preston at "at home na at home" ka rito?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Pampamilya" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

 • Mga Parke 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Sa palagay mo, bakit marami ang nagrerekomenda sa mga parke sa Preston?

Alam naming maganda ang Preston para sa "Mga Parke" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Preston ngayon

para magamit ang feature na ito

Walang account?