Inirerekomenda ng mga bisita para sa:

 • Shopping (57)
 • Food (28)
 • Negosyo (19)
 • Live Music (17)
 • Mga Museo (16)
 • Nightlife (16)
 • Pagrerelaks (13)
 • Pampamilya (12)
 • Mga Restaurant (10)
 • Mag-shopping ng damit (10)
 • Mga Pambatang Beach ang nagrekomenda

Ano ang pinakanagustuhan ng mga bata sa beach sa Raleigh?

Angelina
Angelina, U.S.A.

24 araw ang nakalipas Iulat

Everything affordable
 • Alternative Culture 2 ang nagrekomenda

Anong mayroon sa kultura ng Raleigh na ibang-iba sa atin?

Pearl
Pearl, U.S.A.

20 araw ang nakalipas Iulat

I attended the African American Culture Festival. That was a new experience for me.
 • Shopping 57 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ilarawan kung ano ang nagugustuhan ng mga kagaya mo sa pagsya-shopping sa Raleigh.

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Shopping" — sinabi sa amin ito ng 57 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Food 28 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Kamusta naman ang mga kainan sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Food" — sinabi sa amin ito ng 28 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Negosyo 19 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano maisisingit ang sightseeing kung may business trip ka sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Negosyo" — sinabi sa amin ito ng 19 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Live Music 17 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ba ang mayroon at napapasayaw ang mga bibisita sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Live Music" — sinabi sa amin ito ng 17 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Mga Museo 16 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang natuklasan mo sa mga museum sa Raleigh na wala sa mga guidebook?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Mga Museo" — sinabi sa amin ito ng 16 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Nightlife 16 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang dapat mong iwasan para masulit ang nightlife sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Nightlife" — sinabi sa amin ito ng 16 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Pagrerelaks 13 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ikuwento sa amin ang bakasyon mo sa Raleigh.

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Pagrerelaks" — sinabi sa amin ito ng 13 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Pampamilya 12 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong mayroon sa Raleigh at "at home na at home" ka rito?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Pampamilya" — sinabi sa amin ito ng 12 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Mga Restaurant 10 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan dapat pumunta para kumain kung ayaw mong mapadpad sa mga "tourist traps?"

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Mga Restaurant" — sinabi sa amin ito ng 10 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Mag-shopping ng damit 10 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

May iba pa bang puwedeng gawin sa Raleigh maliban sa shopping?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Mag-shopping ng damit" — sinabi sa amin ito ng 10 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Kultura 9 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Saan ba matatagpuan ang pinaka-authentic cultural experience sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Kultura" — sinabi sa amin ito ng 9 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Kasaysayan 8 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Anong mayroon sa Raleigh at buhay na buhay ang kasaysayan dito?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Kasaysayan" — sinabi sa amin ito ng 8 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Mga Taong Magiliw 7 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit ba napakabait ng mga tao sa Raleigh? Ibahagi sa amin ang kuwento mo.

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Mga Taong Magiliw" — sinabi sa amin ito ng 7 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Sightseeing 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Paano mo maiiwasan ang maraming tao kapag naglilibot ka sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Sightseeing" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Gourmet Food 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Raleigh ba ang lugar ng masasarap na pagkain? Sabihin sa amin kung bakit.

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Gourmet Food" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Entertainment 6 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang pinakanakakatuwang bagay na nakita mo sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Entertainment" — sinabi sa amin ito ng 6 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Fine Dining 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Bakit naiiba ang fine dining sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Fine Dining" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

 • Golf 4 ang nagrekomenda
 • Wala pang sagot

Ano ang puwede mong gawin para sulitin ang golfing vacation mo sa Raleigh?

Alam naming maganda ang Raleigh para sa "Golf" — sinabi sa amin ito ng 4 bisita. Pero wala pa kaming sagot sa tanong na ito.

Puwedeng ikaw ang mauna! Mag-book na ng iyong tutuluyan, pagkatapos ay ibahagi mo sa amin ang iyong natuklasan.

Tingnan ang mga tinutuluyan sa Raleigh ngayon

Tingnan ang iba pa

para magamit ang feature na ito

Walang account?