quay về trang điểm đến

Santa Marta Colombia, Magdalena

Lý do du lịch hàng đầu:

 • Bãi biển (411)
 • Thư giãn (69)
 • Thiên nhiên (59)
 • Lặn biển (47)
 • Đường đi dạo trên bãi biển (47)
 • Tĩnh lặng (46)
 • Ẩm thực (46)
 • Người dân thân thiện (43)
 • Bãi biển cát (38)
 • Lặn ống thở (22)
 • Bãi biển 411 bình chọn

Biển đối với người này có thể sẽ khác đối với người kia. Còn đối với bạn, biển tại Santa Marta có ý nghĩa như thế nào vậy?

Adriana
Adriana, Colombia

22 ngày trước Báo cáo

Go to parque tayrona..The most amazing beaches
 • Lịch sử 21 bình chọn

Điều gì ở Santa Marta đã làm sống lại những câu chuyện lịch sử?

Adriana
Adriana, Colombia

22 ngày trước Báo cáo

Architecture historical center
 • Đường đi dạo trên bãi biển 47 bình chọn

Các bãi biển ở Santa Marta có thể dễ dàng hơn cho người đi bộ như thế nào?

Adriana
Adriana, Colombia

22 ngày trước Báo cáo

Pozos colorados the best for walking
 • Đường đi dạo trong thành phố 5 bình chọn

Đâu là cách tốt nhất để đi bộ và khám phá Santa Marta?

Adriana
Adriana, Colombia

22 ngày trước Báo cáo

At night in the historical center
 • Thư giãn 69 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Kể cho chúng tôi nghe về những khoảnh khắc thư giãn nhất của bạn ở Santa Marta.

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Thư giãn" — 69 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Thiên nhiên 59 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Miêu tả khung cảnh thiên nhiên ở Santa Marta.

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Thiên nhiên" — 59 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Lặn biển 47 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Đâu là cách lặn biển thú vị nhất ở Santa Marta?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Lặn biển" — 47 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Lặn biển 47 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Miêu tả những gì bạn sẽ thấy khi lặn biển với bình dưỡng khí ở Santa Marta?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Lặn biển" — 47 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Ẩm thực 46 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao bạn giới thiệu Santa Marta về ẩm thực?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Ẩm thực" — 46 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Tĩnh lặng 46 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hãy miêu tả về nơi tĩnh mịch nhất tại Santa Marta và chia sẻ cảm xúc của bạn về nơi đó.

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Tĩnh lặng" — 46 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Người dân thân thiện 43 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao mọi người ở Santa Marta thân thiện đến như vậy? Kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bạn.

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Người dân thân thiện" — 43 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Bãi biển cát 38 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì đã khiến bạn không thể nào quên bãi biển ở Santa Marta?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Bãi biển cát" — 38 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Lặn ống thở 22 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Lặn ống thở" — 22 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Giải trí về đêm 18 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Bạn nên tránh điều gì để có được hoạt động giải trí về đêm thú vị nhất ở Santa Marta?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Giải trí về đêm" — 18 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Phong cảnh 16 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Phong cảnh của Santa Marta đem đến cho bạn cảm giác như thế nào?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Phong cảnh" — 16 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Leo núi 16 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Lời khuyên đầu tiên bạn sẽ dành cho người lần đầu leo núi ở Santa Marta là gì?

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Leo núi" — 16 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

 • Hành trình thám hiểm 15 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hãy kể thêm với chúng tôi về một cuộc phiêu lưu nào đó của bạn...

Chúng tôi biết Santa Marta rất tuyệt về "Hành trình thám hiểm" — 15 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Santa Marta ngay

để sử dụng chức năng này

Bạn chưa có tài khoản?