Tìm địa điểm theo ý thích

Stansted Mountfitchet Vương Quốc Anh, Essex

Lý do du lịch hàng đầu:

 • Thư giãn (47)
 • Doanh nhân (28)
 • Tiết kiệm (26)
 • Giao thông công cộng thuận tiện (24)
 • Ẩm thực (20)
 • Tĩnh lặng (13)
 • Người dân thân thiện (12)
 • Tham quan thành phố (10)
 • Sự sạch sẽ (7)
 • Nông thôn (6)
 • Giao thông công cộng thuận tiện 24 bình chọn

Rẻ, nhanh, và rõ ràng? Điều gì giúp cho việc đi lại ở Stansted Mountfitchet dễ dàng đến như vậy?

SELINA
SELINA, Cyprus (Cộng hoà Síp)

29 ngày trước Báo cáo

Location very convenient and room very nicely fitted out. Price very competitive.
 • Thư giãn 47 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Kể cho chúng tôi nghe về những khoảnh khắc thư giãn nhất của bạn ở Stansted Mountfitchet.

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Thư giãn" — 47 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Doanh nhân 28 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Làm thế nào để dành thời gian ngắm cảnh trong chuyến đi công tác của bạn ở Stansted Mountfitchet?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Doanh nhân" — 28 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Tiết kiệm 26 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Miêu tả cách tốt nhất để du lịch tiết kiệm ở Stansted Mountfitchet.

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Tiết kiệm" — 26 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Ẩm thực 20 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao bạn giới thiệu Stansted Mountfitchet về ẩm thực?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Ẩm thực" — 20 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Tĩnh lặng 13 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hãy miêu tả về nơi tĩnh mịch nhất tại Stansted Mountfitchet và chia sẻ cảm xúc của bạn về nơi đó.

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Tĩnh lặng" — 13 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Người dân thân thiện 12 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao mọi người ở Stansted Mountfitchet thân thiện đến như vậy? Kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bạn.

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Người dân thân thiện" — 12 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Tham quan thành phố 10 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì khiến Stansted Mountfitchet trở thành một trong những địa điểm lý tưởng cho chuyến tham quan thành phố?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Tham quan thành phố" — 10 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Sự sạch sẽ 7 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Làm thế nào để Stansted Mountfitchet sạch sẽ đến như vậy?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Sự sạch sẽ" — 7 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Đồ ăn chay 7 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Các khách ăn chay sẽ thích món nào nhất ở Stansted Mountfitchet?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Đồ ăn chay" — 7 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Mua sắm 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Hãy diễn tả những điều mà du khách như bạn cảm thấy thích về việc mua sắm tại Stansted Mountfitchet.

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Mua sắm" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Nông thôn 6 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì thú vị nhất trong miền đồng quê ở Stansted Mountfitchet?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Nông thôn" — 6 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Thân thiện với Gia đình 5 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Stansted Mountfitchet đã cố gắng như thế nào để đem đến cho bạn cảm giác thân thuộc như ở nhà?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Thân thiện với Gia đình" — 5 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Lâu đài 5 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Các tòa lâu đài ở Stansted Mountfitchet được phục hồi trong tình trạng như thế nào?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Lâu đài" — 5 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Ngắm trăng sao 4 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Bạn tìm chỗ tốt nhất để ngắm sao ở Stansted Mountfitchet như thế nào?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Ngắm trăng sao" — 4 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Ngắm cảnh 4 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Làm cách nào để có thể chiêm ngưỡng các thắng cảnh ở Stansted Mountfitchet mà tránh được đám đông?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Ngắm cảnh" — 4 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Nhà hàng 4 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Mọi người nên đi đâu nếu không muốn ăn ở những quán ăn chỉ dành cho khách du lịch?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Nhà hàng" — 4 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Ăn uống nhà hàng sang trọng 4 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Điều gì đã làm nên sự khác biệt cho các nhà hàng cao cấp ở Stansted Mountfitchet?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Ăn uống nhà hàng sang trọng" — 4 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

 • Tượng đài 4 bình chọn
 • Chưa có câu trả lời

Vì sao các tượng đài ở Stansted Mountfitchet đáng để bạn chiêm ngưỡng?

Chúng tôi biết Stansted Mountfitchet rất tuyệt về "Tượng đài" — 4 khách gần đây đã cho chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn có thể là người đầu tiên! Hãy đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, rồi chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã khám phá.

Xem các chỗ nghỉ ở Stansted Mountfitchet ngay

để sử dụng chức năng này

Bạn chưa có tài khoản?