Záruka najlepšej ceny

V čase rezervácie máte najnižšiu možnú cenu - zaručene.

Ak nájdete vašu rezerváciu na inej internetovej stránke za nižšiu cenu, kontaktujte naše služby zákazníkom Vyrovnáme rozdiel v cene za týchto podmienok:

Ak nemôžeme vyrovnať rozdiel v cene, pretože niektorá z vyššie spomenutých podmienok nie je splnená, vaša rezervácia ostáva stále platná - s rovnakými storno podmienkami.

Záruka najlepšej ceny nemôže byť uplatnená v týchto prípadoch: